Dela artikel

Teknik och natur – roligt lärande på Sjötorpsskolan

På Sjötorpsskolan börjar man i förskoleklass och går upp till årskurs tre. Här lär sig eleverna med hjälp av surfplattor och närhet till skog och vattendrag.

Sjötorpsskolans skolgård passar bra för lekande barn och skolbyggnaden, som är i ett plan, har idrottssal, bibliotek och slöjdsalar. Det finns också ett stort, ljust skaparrum där eleverna får skapa och använda sin kreativitet. I dag går cirka 300 elever på skolan, barn som till största del bor i närområdet.
– Det är viktigt att elever och personal på Sjötorpsskolan har en trygg miljö som bidrar till lärande. Vi arbetar för att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar, säger rektor Anna Morberg som tillträdde i augusti.


På Sjötorpsskolan arbetar man med språkutveckling redan från förskoleklass eftersom barns språk ses som det viktigaste verktyget i ett livslångt lärande.
Ett av skolans projekt, ”Skriva sig till läsning”, bygger på pedagogen Arne Tragetons forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning. Där lär sig eleverna att läsa genom att skriva egna texter på datorn. Projektet innebär att eleverna arbetar med surfplattor.
– Eftersom många elever har svårt med finmotoriken i början ger det eleverna en positiv upplevelse att skriva med hjälp av surfplatta, förklarar Anna Morberg som efter 17 år som grundskollärare och biträdande rektor inom Stockholm stad sökt sig till nya utmaningar i Skogås.
Det är även viktigt att eleverna rör på sig varje dag och därför har Sjötorpsskolan utökat sin undervisning i idrott och hälsa, där eleverna i årskurs två får simundervisning. Varje år anordnas flera idrottsdagar och på fritids erbjuds eleverna att vara med och pröva olika idrottsaktiviteter.
– Vi vill ge våra elever en trygg start och en bra grund att stå på, avslutar Anna Morberg.

2012-12-17