Tillsammans mot nya miljömål

Världen står inför en omställning mot hållbar utveckling. Detta är ofrånkomligt. I Gävleborg och Dalarna, två regioner med stort beroende av tung energiintensiv industri, kan omställningen bli ett hot. Men rätt hanterad kan den vändas till en möjlighet som skapar nya snabbt växande affärsområden för regionens företag.

Målet med Clean Production Centre (CPC) är att ta tillvara dessa möjligheter genom att lägga grunden för ett regionalt kluster med främst mindre och medelstora företag, öka samverkan mellan företag och högskola, lägga grunden för nya affärsområden lämpade för klustrets företag, stärka förutsättningarna för en hållbar omställning i regionen, samt arbeta för att nå EU:s horisontella mål. CPC har utvärderat ett flertal områden som restprodukter, utsläpp och energi, i syfte att ge klustret ett innehåll anpassat regionens industriella förutsättningar.
  – Resultatet är en fokusering på energieffektivisering genom att återvinna restvärme, en kraftigt underskattad och outnyttjad resurs som finns i stor mängd i regionens energiintensiva industri, säger Patrick Olsson, projektledare för CPC.

CPC har lagt grunden för ett kluster med cirka 150 företag, tre högskolor och drygt 30 myndigheter och andra offentliga aktörer. Klustret omfattar såväl potentiella kundföretag som företag lämpade att delta i konstruktion, tillverkning, installation, underhåll och andra arbetsmoment. CPC har också kartlagt energisituationen i regionens energiintensiva mindre och medelstora företag, och konstaterat stora potentialer för energieffektivisering, och särskilt stora behov av stöd för att hantera restvärmesituationen.
  – Vi kommer framöver att söka former för att fortsätta arbeta med de viktigaste resultaten från CPC, driva de FoU-projekt som har störst potential, och organisera utvecklingen så att industriella tester och pilotanläggningar skapas i regionen och att regionens företag bjuds in att konstruera, tillverka och installera dessa, säger Patrick.
  På så vis byggs kompetens som ger ett regionalt kluster förutsättningar att konkurrera såväl på hemmamarknaden som på sikt även internationellt.

2014-05-23
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies