Dela artikel

Tror starkt på barnens potential

Reggio Emilia-inspirerade Förskolorna Framtidsfolket har fyra förskolor i Hässelby – Kärleksörten, Rödklövern, Strandrågen och Sunnanäng samt förskolan Ekbacken i Johanneshov.

Reggio Emiliafilosofin är en språngbräda för verksamheten som i år har varit etablerad i 13 år.
– Vi inspireras av den filosofin och deras sätt att se på barn och deras lärande. Vi har en tro på att barnen kan mycket och strävar efter att det ska vara kul och meningsfullt för barnen att vara här. Till oss är alla välkomna och alla har rätt att bli sitt allra bästa jag innan de lämnar våra förskolor, säger Karin Sjöberg.
Hon menar att tanken om en bra miljö kommer automatiskt med den syn som verksamheten har på barn och deras utveckling.
– Det ska vara en kreativ miljö där barnen ska känna att de är en del av sin egen verksamhet.
På Framtidsfolkets förskolor ska barnen känna glädje, delaktighet och ha inflytande över sin dag på förskolan. Pedagogernas nyfikenhet och medforskande, men även verksamhetens struktur är viktig för att få syn på barns lärande.
Läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention och förskolornas verksamhetsplaner ligger till grund för avdelningarnas egna arbetsplaner.

Här har man så kallade åldershomogena avdelningar för att på bästa sätt kunna skapa en pedagogisk miljö som är inspirerande och utvecklande för barnen.
– Vi har åldershomogena grupper utifrån de förutsättningar som finns, våra stora femavdelningsförskolor har en ettårsavdelning, en tvåårsavdelning, en treårsavdelning och så vidare. Medan våra två mindre förskolor har åldershomogent i den utsträckning det går, berättar Framtidsfolkets vd och förskolechef Karin Sjöberg som har varit i verksamheten sedan avknoppning från kommunal
verksamhet 2000 och dessförinnan på en av förskolorna sedan 1993.

2013-11-06