165052 BS
165052 BS0
165052 BS
165052 BS0
Dela artikel

Trygghet är en förutsättning för kunskap

”Jag har världens bästa jobb!” Det säger Henrik Nöbbelin, rektor på Blackebergsskolan i Bromma, som har förmånen att arbeta i en miljö präglad av inlärning och utveckling i samspel. Skolan har under de senaste åren genomgått ett förbättringsarbete som är en inspiration för övriga skolvärlden.

– Jag har privilegiet att varje dag få ta del av människors utveckling. Tillsammans lär vi av varandra, säger Henrik Nöbbelin, när vi träffar honom i den vackra tegelbyggnaden från 50-talet på Björnsonsgatan i nordvästra Bromma.


När han tillträdde för snart fem år sedan hade Blackebergsskolan Stockholms näst sämsta resultat. Arbetet med att vända detta beskriver rektorn som utmanande – men framför allt roligt.


I dag präglas verksamheten av ett ambitiöst analys- och förbättringsarbete. Skolan har en pedagogisk ledningsgrupp, som tillsammans analyserar, följer upp och sätter nya mål för verksamheten. Underlaget skapas varje dag.


– Lärarna som arbetar här är fantastiska. De är engagerade, passionerade och hela tiden drivna att utvecklas, säger Henrik med en stolthet som inte går att ta miste på.


Det första han gjorde som nytillträdd rektor, var att anställa ytterligare en lärare i varje årskurs. Syftet var att få igång en fungerande dialog inom personalen. Henrik är övertygad om att just personalen är den viktigaste delen i utvecklingsarbetet och arbetar där för hårt för att skapa en miljö där också personalen kan växa och bli bättre.


– Forskningen visar att kollegialt lärande, att dokumentera och diskutera sitt arbete i syfte att bli bättre, ger resultat också för eleverna, berättar han.


Ett kontinuerligt kvalitetsarbete motverkar att man fortsätter i gamla hjulspår, i stället kan man hela tiden utvecklas och förbättras.


– Det finns flera metoder för att bemöta eleverna och växa tillsammans. Vi reflekterar kring detta och tror verkligen på det vi gör, säger han med övertygelse.


Resultaten vittnar också om att han har rätt. Blackebergsskolan har under de senaste fem åren ökat antalet elever med en tredjedel, och är i dag en attraktiv skola för såväl elever som personal. Också elever och föräldrar omfattas av utvecklingsarbetet.


Tack vare ett datasystem kan Henrik och kollegorna följa varje elevs utveckling mot de uppsatta målen. Föräldrarna i sin tur bjuds utöver föräldramöten in till ”Blackebergsskolans dag” varje höst och en workshop varje vår, där man får möta lärarna och bekanta sig med hur arbetet på skolan går till.


– Det har hänt mycket inom skolan på kort tid, därför är det viktigt att vi förankrar vårt arbete hos familjerna, förklarar Henrik, som också trycker på vikten av att tänka långsiktigt när det kommer till kvalitetsarbete.  


– Ett sådant här arbete ger framför allt resultat på lång sikt. Själv lär jag mig också hela tiden, inte minst att ha tålamod, ler han. 

 

Ambitiös målsättning

Man tillåter sig samtidigt att sätta mål framåt – ambitiösa sådana.


– Vi vill bli topprankade på nationella proven och målet är att alla elever i årskurs sex ska lämna oss med godkända betyg i alla ämnen, säger Henrik.


Han berättar att Blackebergsskolan också strävar efter att bli en ännu attraktivare arbetsplats för personalen. Henrik återkommer till lärarnas viktiga roll:


– Vi vuxna kan påverka och betyder mer än vi tror. Detta är ett fantastiskt yrke, just därför. De flesta av oss minns nog en lärare som stack ut, antingen positivt eller negativt. Man bär med sig mötet med mig och lärarna, jag vill såklart att det ska vara positivt.


För att främja elevernas inlärning arbetar lärarna, utöver det kollegiala lärandet, också med att utforma så kallade pedagogiska planeringar i varje ämne. Dessa finns för att förtydliga mål och krav inom varje ämne för eleverna.


– Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats där man känner att man kan påverka utvecklingen.


Här väljer man ut personal som är flexibel, kreativ och som älskar barn. Enligt Henrik är det viktigt att den som jobbar här är medveten om sina drivkrafter och kan svara på frågan ”varför ville du bli lärare?”.


Kontinuerligt värdegrundsarbete

Blackebergsskolan ligger naturnära i ett bilfritt område av Bromma. Miljön möjliggör såväl skogsutflykter som besök på det närliggande badet, något skolan flitigt utnyttjar. Närområdet är också betydelsefullt för skolans identitet – och vice versa.


– Vi vill vara en skola ”mitt i byn”, en betydelsefull del av Blackeberg. Skolan ska inge förtroende, inte bara hos våra elever, utan hos alla medborgare, säger Henrik.


Blackebergsskolan står för kunskap, glädje, trygghet och ansvar. Utifrån dessa hörnstenar arbetar man kontinuerligt med sin värdegrund, där undervisningen utgör en viktig del, påpekar Henrik.


Värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanen, men är i praktiken långt mer dynamiskt än ett sådant dokument. Värdegrunden är en del av den ständigt pågående dialog som finns – mellan lärare, ledning, eleverna och deras familjer.


– Elever och föräldrar ska känna sig trygga och stolta över skolan. Trygghet är en förutsättning för kunskap, summerar han.

2016-09-21

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies