165044 FK
165044 FK0
165044 FK1
165044 FK2
165044 FK3
165044 FK4
165044 FK
165044 FK0
165044 FK1
165044 FK2
165044 FK3
165044 FK4

Trygghet och tillgänglighet i Kärna

Friskolan i Kärna utanför Kungälv är en F–9-skola där den nära och tillitsfulla relationen mellan vuxna och barn anses avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Här präglas skoldagarna av tillgänglighet, trygghet, lärande och att barnens – inte de vuxnas – behov står i centrum.

Friskolan i Kärna grundades för 16 år sedan av Mona Hurtig som då hade arbetat i den kommunala skolan i 18 år. 


– Jag upplevde att det var nästintill omöjligt att arbeta på det sätt jag själv trodde på där. Jag ville göra skillnad och komma bort från de bromsklossar och cementerade normer som jag upplever präglar de traditionella skolverksamheterna, säger Mona, som i dag fungerar som huvudman för Friskolan i Kärna. 


Hon äger skolan tillsammans med två lärare och i skolledningen ingår även rektor Jenny Delemark. Även Jenny har arbetat som lärare på skolan i flera år. De fyra, som tillsammans utgör skolans ledning, delar samma värderingar och visioner. 


– Att vårt uppdrag ytterst syftar till att utbilda goda samhällsmedborgare med grundmurade demokratiska värderingar är en självklarhet. Men för att nå dit måste vi arbeta aktivt varje dag och för att lyckas med det tror vi på nära relationer. Som vuxna måste vi visa barnen att vi finns här för dem och att vi älskar dem som de är, säger Mona. 


Genom åren har hon arbetat aktivt för att byta ut de begrepp och företeelser som enligt hennes bestämda uppfattning inte hör hemma i skolans värld. Ett exempel är de traditionella rasterna.


– I den vanliga skolan betyder rast att lärarna sitter bakom stängda dörrar och dricker kaffe, medan eleverna får klara sig på egen hand ute på skolgården. Här finns inga raster utan här har vi uppehåll mellan lektionerna och de tillbringar vi vuxna tillsammans med eleverna, berättar Mona. 


På skolan finns därför inget lärarrum utan lärare och ledning har sina arbetsplatser i den del av skolan som kallas Navet – och dit har eleverna lika stort tillträde som de vuxna. 


– Vi anser att vår ständiga närvaro och tillgänglighet är en förutsättning för ett lyckat antimobbningsarbete, säger Mona. 


Forskning visar att mobbning ofta sker i trånga korridorer runt skåpen och i kön till matsalen. Därför har man valt att ha både skåp och lunch i hemrummen. Att alla äter sin lunch i lugn och ro och vid samma tid bidrar till en lugn lärmiljö. 


– Eleverna är trots allt här för kunskapens skull och det är vårt ansvar att på alla sätt skapa förutsättningar för deras lärande och utveckling, utbrister Mona och tillägger med eftertryck att ingen ska få vara rädd i skolan. 


Straff- och klassfritt

För att skapa trygghet arrangerar man också regelbundet dagar och event där alla elever ges tillfälle att umgås över åldersgränserna. Till exempel hålls vart fjärde år en olympiad med åldersblandade grupper och varje vår sätter hela skolan upp en kabaré tillsammans. 


Begreppet klass använder man sig inte av på Friskolan i Kärna. Här är eleverna indelade i grupper baserade på vad de kan och hur de lär sig. Den genomsnittliga gruppen består av 15 elever som befinner sig på samma plats i kunskapsutvecklingen. 


– Här går man där man lär sig och ingen går om eller hoppar över en årskurs, säger Mona. 


Man använder sig aldrig av någon form av straff. Mona och hennes kollegor arbetar enligt devisen att kunskap inte är någonting som kan straffas in. De anser att eleverna inte trivs och mår bra i en skola där de tvingas till kvarsittning eller blir utelåsta från lektioner – straff som inte är ovanliga på andra skolor.  


– Vill man använda sig av straff ska man arbeta som polis och inte som lärare, säger Mona allvarligt. 


Resor en del av pedagogiken

För att få anställning på Friskolan i Kärna krävs att man brinner för sitt uppdrag och hela tiden arbetar för att eleverna ska vilja lära sig mer. Mona förnekar inte betydelsen av goda ämneskunskaper, men anser att en jämlik och kärleksfull relation till eleverna är minst lika viktig. 


– En riktig pedagog ska vilja delta i en lärandeprocess, säger hon. 


Som skolledare är det viktigt att följa med i aktuell forskning och skoldebatt. För även vuxna behöver arbeta aktivt med sin egen kunskapsutveckling, anser Mona. 


Personal som fortbildar sig gör det på arbetstid och skolan betalar all kurslitteratur vilket är ovanligt i skolans värld.


– Det enda kravet jag har är att man ska dela med sig av vad man lär sig till kollegor och elever, förklarar Mona. 


Resande och upplevelser utanför skolans väggar är en viktig del av pedagogiken. Skolan får aldrig isolera sig.


Åttorna åker till London och niorna till Rom. Eleverna kommer hem från dessa resor alldeles fullproppade av ny kunskap och inspiration. 


– För de yngre barnen ordnar vi lägerverksamhet i naturen, berättar Mona.  


För föräldrar som står i begrepp att välja skola åt sina barn har hon flera råd att dela med sig av. 


– Jag tycker att tillgänglighet och trygghet är det allra viktigaste, säger Mona. 


Till Friskolan i Kärna är föräldrar alltid välkomna och när de ringer och undrar när de kan komma är det självklara svaret ”ni är välkomna precis när som helst”.

2016-10-14
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies