185035 TBS2
185035 TBS1
185035 TBS2
185035 TBS1

”I Tullingebergsskolan växer stjärnorna”

Trygghet, trivsel och arbetsro på Tullingebergsskolan i Botkyrka kommun är grogrunden för att alla elever ska få utveckla sin fulla potential och känna sig som stjärnor. Efter ett antal rektorsbyten har nuvarande rektorn Satu Vanhanen satt tydliga riktlinjer för framåt.

– Nu har vi satt en äkta ”vi-känsla” på Tullingebergsskolan, säger rektor Satu Vanhanen. Det har varit ett omfattande arbete där samtliga pedagoger och personal på skolan varit inblandade, liksom i förlängningen även föräldrar och elever.


Tullingebergsskolan ligger i Botkyrka kommun. I ett område med mycket grönt omkring och skiljt från bilvägar, vilket ger förutsättningar för trygg utomhusverksamhet som uppmuntrar till lek och rörelse. Skolan med sina 206 elever har de fördelar som följer med en liten skola. Möjligheten till att lära känna varandra och ha ett nära samarbete över årskurser och verksamheter. Skolan består av förskola upp till årskurs 5. Här finns också en grundsärskola årskurs 1 till 9, samt fritids. Småskaligheten har gett den nya rektorn stort spelutrymme för förändring och goda resultat gällande nya visioner. Satu började på skolan 2017 och fick då i handen en tillsynsrapport från Skolinspektionen.


185035 TBS3


– Den här tillsynsrapporten blev mitt verktyg att förbättra och utveckla skolans verksamhet samt sätta prioriterade mål. Det viktigaste för mig blev att skapa trygghet, trivsel och arbetsro, att utöka trygghetsteamet samt elevhälsoteamet, som även har ett pedagogiskt uppdrag mot grundsärskolan. Vi har satt in förstelärare inom Läs och skriv, trygghet och trivsel samt en inom grundsärskolan, samt att vi tydliggjort fritidslärarnas uppdrag som berör bland annat rast-verksamhet.


Ett projekt från år 2017 landade i en genomtänkt och väl utarbetad plattform för en ny värdegrund.


– Ett samarbete med dramapedagoger gav oss verktyg till att skapa en bättre miljö på skolan vad gäller att hantera samt lösa konflikter, och resulterade i ledordet ”stjärnor”. Respektive bokstav representerar det som är viktigt för oss.

S står för samarbete mellan elever, pedagoger och vårdnadshavare. T är trygghet, glädje och gemenskap. J pratar om alla lika värde, jämlikhet. Ä betyder att alla elever äger sitt eget kunskapskapital, med stöttning av skolans pedagoger. R säger att visa varandra respekt och tolerans, bygga goda relationer. N uppmanar till nyfikenhet, en drivkraft att lära mer. Ordning och reda symboliseras av O. R menar att det ska vara roligt.  I skolan går det omkring elever i t-shirts med trycken Tullingebergsskolan på bröstet och Stjärnor på ryggen.


185035 TBS2


Föräldrar och vårdnadshavare till eleverna vittnar om att det känns skönt att skolan strävar efter stabilitet och trygghet. Målet är att se varje elev var han eller hon befinner sig och därifrån föra eleven framåt. Likväl som skolan arbetar med kunskapsmål läggs stor vikt även vid det sociala samspelet. Skolan är en del av samhället och ska också hjälpa till att förbereda eleverna för livet efter skolan.


– Det handlar givetvis om att förankra alla dessa värdegrunder i verkligheten och jag upplever att vi lyckas bra, säger Satu. Som elev och vårdnadshavare ska du veta vad du har att förvänta dig under din tid med oss. Vi har engagerade pedagoger som har höga förväntningar på dig som elev. Vi tror på våra elever och uppmuntrar dem till att lära. Vi vill också få in samhället i skolans värld, möjligheter i form av olika yrken, förståelse för digitalisering och utveckling. I vår skola ska eleverna få känna sig som stjärnor.

2018-10-03
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies