185085 KS3
185085 KS1
185085 KS2
185085 KS3
185085 KS1
185085 KS2

Utbildning är vårt fokus

Rektorn vid en av Sveriges topp-skolor vad gäller utbildningsresultat förklarar hur viktigt det är med rutiner, kontinuitet, likvärdighet och att fokus ligger på kunskapsinlärning hos eleverna.

       Källängens skola på Lidingö är en av Sveriges bästa skolor när det kommer till betygsresultat. 

Skolan har cirka 700 elever från årskurs 4 till årskurs 9, fördelade på fem arbetslag och 51 lärare. Varav 43 av lärarna har full behörighet, men alla 51 har en akademisk utbildning eller en nästan färdig lärarutbildning. Susanne Tistad är rektor på skolan. 

       – Källängens skola är en traditionell skola, säger Susanne. Vi har mycket rutiner samt en kontinuitet både vad gäller rektorer och lärare. Tidigare rektor arbetade här i tio år och jag arbetade parallellt med den rektorn i fem år. Även våra lärare har varit här länge. När en lärare flyttar eller går i pension så kommer en ny förmåga hit. Den här kontinuiteten har skapat en trygg skola, där fokus ligger på utbildning och kunskap. 

       2015 tog skolan fram en ny läxpolicy som Susanne förklarar med att alla elever ska ha samma förutsättningar. Läxläsningen hemma ska inte vara beroende av om eleverna har föräldrar som kan hjälpa med läxorna, alternativt betalar för läxhjälp. 

       – Det är en likvärdighetsfråga, menar Susanne. Det är viktigt att inte hemläxor ökar segregationen och jag anser att vi som skola har ett kompensatoriskt uppdrag för de som inte har möjligheten att få stöd med läxläsningen hemma. 

       Susanne har tillsammans med sina pedagoger tagit del av forskning kring hemläxor som visat att läxorna inte är avgörande för skolframgång. Läxorna har delats in i fem olika kategorier och inom Källängens skola har eleverna tre typer av läxor. 


185085 KS4


       – Våra elever får repetitionsläxor, vilka handlar om att exempelvis öva in glosor som redan gåtts igenom i skolan. De får också föreberedelseläxor där de får läsa på om ett ämne i förberedande syfte utan inlärningskrav. Tredje läxtypen är autentiska läxor där de till exempel kan intervjua far- eller morföräldrar om deras skoltid. 

       Läxor som inte ges är komma-ikapp-läxor, då skolans pedagoger anser att om något inte förstods under den lärarledda lektionen kommer det inte att gå mycket bättre hemma. Eller läxor som ska lämnas in för bedömning. Vilket också är en läxtyp som gynnar de som har läxstöd i hemmet. 

       – Vi har många högpresterande elever på skolan och vi önskar ge stöd åt de som behöver lyftas.

Källängens skola har också en mycket fin och väl fungerande verksamhet kring nyanlända elever. 

       – Vi är en del av det solidariska mottagandet av nyanlända elever. Vi har ganska många elever som har kommit som ensamkommande, samt elever som kommer med sina familjer och vi satsar mycket på det förberedande språket för dessa elever. Det här berikar vår skola och vi är tacksamma att vi har, och får, möjligheten att ta hand om dessa elever. 

       Goda relationer genomsyrar verksamheten: kollegialt, med hemmet och gentemot eleverna. 

       – Jag har min dörr öppen, säger Susanne. För alla. Den här skolan har fantastisk personal. Duktiga, engagerade lärare som satsar på att skapa fina relationer med eleverna. Våra lärare är viktiga – och våra elever. 

2019-01-07
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies