165024 VF
165024 VF0
165024 VF1
165024 VF2
165024 VF3
165024 VF4
165024 VF
165024 VF0
165024 VF1
165024 VF2
165024 VF3
165024 VF4

''Värdegrunden börjar med oss vuxna''

På Vasalunds förskolor i centrala Solna är likabehandlingsarbetet mer än ett antal välformulerade fraser i ett dokument. Med fokus på tydlighet, trygghet och säkerhet praktiserar både personal och barn tillsammans den värdegrund man vill ha – varje dag.

Vi träffar förskolechefen Kristina Bergström i lokalerna på Klövervägen som i dagsläget inrymmer förskolorna Klövern, Fyrklövern och Råsundagården. Till Vasalunds förskolor hör också Juvelen, som ligger på Råsundavägen. 


Förskolorna har funnits länge. Och själv har Kristina en lång pedagogisk karriär bakom sig inom specialpedagogik samt tal och språk. Främst har hon varit verksam inom grundskolan, men har under de senaste tre åren arbetat här som förskolechef. 


Hennes tidigare erfarenheter har Kristina tagit med sig till förskolevärlden. Det handlar kanske främst om att ingjuta trygghet och säkerhet i verksamheten – exempelvis genom att arbeta med tydliga riktlinjer för både barn och vuxna.


– Jag brukar få höra att jag är en ”tydlig” person. Vår verksamhet är välorganiserad och alla behandlas lika och vet vad som gäller. Det ger ett lugn och en stabilitet som sprider sig – först genom personalen, sedan vidare till barnen, säger hon. 


Allas lika värde är något man arbetar mycket med i Vasalund och i Solnas övriga kommunala förskolor. Under åren i skolvärlden har Kristina märkt av en tendens att många fokuserar på ord snarare än handling, när det kommer till likabehandling och diskriminering. Detta är något hon gärna vill förändra. 


– Fina ord betyder inte att verksamheten per automatik lever upp till vad som står eller sägs. Det är praktiken som är det viktiga, säger Kristina med övertygelse. 


I Vasalund är likabehandling något som praktiseras dagligen. Utgångspunkten är att alla i verksamheten ska må bra och att alla har samma värde. Till exempel arbetar man hela tiden med sådant som hur man talar till varandra. Det går då inte att börja med barnen, värdegrunden måste först förankras – och praktiseras – hos de vuxna.


– Föräldrarna märker hur vi arbetar, att vi bottnar i vår värdegrund och reagerar direkt om något händer. Det inger trygghet, förklarar hon. 


Värdet av trygghet, både rent fysiskt och mentalt, är något som Kristina återkommer till flera gånger. Själv bidrar hon genom tydlighet och synlighet. Bland annat svarar hon oftast på mejl samma dag och ringer upp ett missat telefonsamtal så snart det är möjligt.


Vasalunds förskolor arbetar, tvärtemot rådande trend, inte med någon speciell pedagogisk inriktning. Utgångspunkten är läroplanen, något Kristina ser flera fördelar med. 


– Jag tror att man riskerar att bli låst i tanke och handling om man begränsar sig till en viss inriktning. Därför plockar vi i stället det bästa av allt. 


Miljöarbetet ska ha stor plats i en modern förskola, anser Kristina. Det är också ett arbete som alla Solnas kommunala förskolor bedriver i projektet ”En kemilkaliesmart förskola”.  Samtliga kommunala förskolor har sett över sitt material så att det som används är godkänt ur gift- och miljöaspekt.


I skrivande stund finns totalt 260 barn och 48 anställda på de fyra förskolorna i Vasalunds förskoleområde. Det centrala läget och närheten till kommunikationer, tillsammans med de senaste årens stora barnkullar, ger Vasalund ett stort upptagningsområde. 


– Solna har mycket barn just nu. De som tvingas resa en bit kan ändå enkelt ta sig till oss. Här finns kapacitet att ta emot relativt många barn och gården som hör till förskolorna är också stor nog att rymma barn från mer än en förskola. 


Det relativt höga personalantalet beror på att man valt att arbeta med enhetsvikarier, ett beslut som också kan härledas till trygghetsarbetet. Att det inte kommer in för många ”främmande” personer i verksamheten påverkar både barn, föräldrar och personal positivt.


Samtidigt som Kristina vill vara närvarande i verksamheten, kräver storleken också att hon delegerar ansvar och uppgifter till personalen. Detta är också ett medvetet val för att öka yrkesstoltheten hos de anställda. 


– Vi behöver hitta tillbaka till en yrkesstolthet. All personal gör ett oerhört viktigt jobb och ska vara stolta över den roll som de har. För att kunna känna sig stolt över sin insats behöver personal få möjlighet att bygga på samt använda och utveckla sina speciella talanger.


Förskolorna i Solnas kommunala verksamhet arbetar med att höja kompetensen för förskollärare och barnskötare. För barnskötare planeras en intern kompetensutveckling inom staden. 


– Solna Stad har också gjort en satsning på förste förskollärare. Alla områden har dock i dagsläget inte en sådan, då antalet inte varit det styrande utan att hitta pedagoger som besitter en speciell kraft och kompetens som de på rätt sätt kan sprida vidare. 


Det pågår också en satsning på digitalisering inom den kommunala förskolan i Solna. Barnen kommer inom en snar framtid att kunna logga in själva när de anländer till sin förskola på morgonen. Personalen kommer också inom kort att använda en lärplattform för att underlätta kontakten mellan förskolan och föräldrar. Pedagogerna på Solnas kommunala förskolor får därmed större möjlighet att kommunicera med föräldrar och snabbare kunna visa vad barnen upptäckt eller lärt sig på exempelvis en utflykt eller ett studiebesök.


– Vårt mål är att personalen ska växa. När du blir riktigt duktig på det du gör, känner du en stolthet och ökar samtidigt din potential.

2016-10-06
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies