202050

Vårdnadstvister kräver rätt ombud

En separation med barn inblandade innebär en stor kris för många, inte minst om man har problem med att komma överens om vad som är bäst för barnen. En lika stor kris kan likviditetsproblem i företaget innebära, eller om man blir misstänkt för ett brott. – Hamnar du i en situation som kräver juridisk kompetens, så ta kontakt för att få rådgivning, innan något händer som försvårar situationen, och för att du ska veta dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter, rekommenderar advokaterna Sanna Älgekrans och Anna Vikström, på Advokatbolaget Welin.

Som allmänpraktiserande advokatbyrå kan Welin bistå med expertis inom brottmål, familjerätt, socialrätt, tvistemål samt konkurs- och obeståndsrätt. Byrån har kontor i Uppsala och Sollentuna och drivs av Andreas Welin.


      – Man kan vända sig till oss i de flesta skeden i livet, både som företagare och privatperson. Den gemensamma nämnaren är ofta att man befinner sig i en kris. Alla vi på byrån har olika kompetenser, lång processvana och erfarenhet vilket gör att vi kan hjälpa klienten fullt ut, utan att hänvisa dem vidare. Det ser vi som en stor styrka, säger Anna.


Antal vårdnadstvister har tydligt ökat de senaste åren och drabbar människor ur alla olika samhällsskikt och socioekonomisk tillhörighet. I akuta fall involverar det barn som omhändertas, misstankar om brott och kvinnor som befinner sig på skyddat boende. I andra sammanhang har man haft en fullt fungerande och vanlig relation, men som övergått i bitterhet och dålig kommunikation. 

Många gånger försöker man först med samtal hos familjerätten, och går vidare med att kontakta en advokat när situationen fortfarande känns låst.


      – Man kommer då hit för att väcka talan eller för att man har frågor om hur man ska agera om man själv blivit stämd. Det kan även vara en part som går i tankarna att separera och behöver få klarhet i hur man kan lösa situationen på ett bra sätt eller vilka möjligheter man har för särskilda yrkanden, säger Sanna.


      – Vår roll blir många gånger att medla, för att hitta den lösning som är bäst för barnen. Ju mer osams föräldrarna är, desto sämre är det för barnen. Vi inleder sällan med att stämma. Vi börjar med att kontakta den andre brevledes och beskriver hur situationen ser ut och vad vår klient vill. Sedan svarar den andre parten och vi brevväxlar sinsemellan. Är det fortfarande omöjligt att komma överens så väcker vi talan i domstol. Man ska aldrig försöka driva en process på egen hand. Som icke jurist har man varken den erfarenheten, processvanan eller fingertoppskänslan som krävs i en vårdnadstvist. Många gånger förstår man inte heller innebörden av de juridiska begreppen: vårdnad, boende och umgänge, fortsätter Anna.


Att nå samförstånd är en viktig del i vårdnadstvister. Det innebär att föräldrarna med ombud gemensamt hittar en lösning som båda går med på, utan att domstolen går in och bestämmer.


      – När man har arbetat med vårdnadstvister under fler år, kan man se fler perspektiv och det blir enklare att hitta olika typer av lösningar. Eftersom vi har kompetens inom flera verksamhetsområden kan vi angripa konfliktnivån från olika håll. Kanske löser sig vårdnadstvisten om man kommer överens om bodelningen? När vi löser ekonomiska punkter dämpas ofta själva vårdnadstvisten, avslutar Sanna.


2020-03-24
Dela artikel
Hemsida

Advokatbolaget Welin AB

018-13 23 00, 08-410 433 53

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies