trees-3410846
181043 VS4
trees-3410846
181043 VS4

Svår problematik kräver nära kontakt

Vårdspektrum i Mariestad är familjehemskonsulenter som sköter placeringar av ungdomar med svår problematik och ställer höga krav på sina familjehem. De har ett stort nätverk av bland annat psykologer som åker ut till familjehemmen och hjälper ungdomarna på plats.

Vårdspektrum i Mariestad drivs av Ulf Hellen och Lena Svensson, som båda är familjehemskonsulenter och enhetschefer. De har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Ulf har 32 års erfarenhet som behandlingsassistent för ungdomar och en gedigen och mångfacetterad utbildningsbakgrund. Han har en utbildning i Psykosocial behandling med familjeterapi och en gestaltterapeutiskutbildning. 


Lena har sju års erfarenhet som behandlingsassistent för ungdomar och fem års erfarenhet som behandlingssekreterare. Hon har tidigare arbetat som enhetschef för ungdomar i öppenvård. Både Lena och Ulf har personliga erfarenheter av att själva vara familjehem. Därmed är passionen för att hjälpa ungdomar både personlig och professionell. 


181043 VS1


Planen när de startade Vårdspektrum var just viljan att arbeta med en mindre och personligare verksamhet. Vårdspektrum har utformat sin verksamhet på ett sådant vis att de kan ta sig an ungdomar med svår och tung beteendeproblematik, som ofta beror på psykisk ohälsa eller någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Verksamheten har bland annat ett nära samarbete med ett utredningsteam inom neuropsykiatri, som är väldigt erfarna. 


Vårdspektrum har själva personal med olika former av terapeututbildningar. Utöver Ulf, som alltså bland annat är gestaltterapeut, har man även en psykolog som specialiserat sig på KBT. Både Vårdspektrum och de individer de samarbetar med har möjlighet att åka ut till familjehemmen och utföra utredningar på ungdomarna på plats. 


I fall där ungdomen är i behov av extra stöd anställer Vårdspektrum personal som är med ungdomen i familjehemmet under en tid. Detta kallas då ett förstärkt familjehem. 


Ungdomarnas problematik är ofta väldigt svår. Därför ställer Vårdspektrum höga krav på sina familjehem. Man måste till exempel ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med ungdomar med svår problematik. 


Vidare måste det alltid finnas minst en förälder hemma, dygnet runt. Faktum är att Vårdspektrum lägger sådan vikt vid det arbete familjehemmen utför att de kallar familjehemmen för ”behandlingshem”. 


Dessa får kontinuerligt stöd från en konsulent. 

Grunden för arbetet man utför är en genomförandeplan och journalföring. Konsulenten gör kontinuerliga besök hos familjehemmen då man utvärderar hur det går, men också kan ge samtalsstöd både åt familjerna och ungdomarna.


Det främsta upptagningsområdet för Vårdspektrum är närområdet, det vill säga Västra Götaland. De har dock inga geografiska begränsningar, utan kan ta emot ungdomar från hela Sverige. Man har haft ungdomar från Stockholm, Värmland och till och med ända uppe från Gävle. Som ytterligare ett led i den tillmötesgående attityd Vårdspektrum har, åker de ofta ut och hämtar upp ungdomarna.


Det som står närmast i tiden för Vårdspektrum är att öppna HVB-hem. Ett hem för ungdomar i 13 – 17 års ålder med tyngre problematik än de som placeras i familjehem. Problematiken består av beteendeproblem i form av utagerande, antisocialt och normbrytande beteende. Ungdomarna kan ha fastställda eller misstänkta neuropsykiatriska diagnoser, lida av psykisk ohälsa, ha anknytningsproblematik eller någon form av syndrom. 


Personalstyrkan kommer ligga på tre personer på dagen och två på natten. Tyngdpunkten i behandlingen kommer ligga på att öka den enskilda individens medvetande om sin egen förmåga till förändring och utveckling. Detta kommer man uppnå bland annat med metoder som MI, KBT, miljöterapi och ett lösningsbaserat och salutogent förhållningssätt.

2018-02-16
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies