172009 FP

På en liten skola växer sig alla stora

På Piggelinens friskola i Karlskrona är alla barn allas ansvar. Här arbetar tillgängliga, kompetenta och engagerade vuxna som alla är måna om att skapa en personlig relation till varje enskilt elev. Extra rörelse och utevistelse på schemat ger friska barn med goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Att driva en förhållandevis liten friskola har många fördelar. Det menar Agneta Svanberg, rektor på Piggelinens Friskola, som grundade skolan 2007 tillsammans med sina barn Anna Isberg(biträdande rektor), Emma Svanberg(grundskolelärare och ansvarig för årskurs ett) och Niklas Svanberg(fritidsledare).


– Vi har korta beslutsvägar vilket ger oss stor frihet och flexibilitet när det gäller till exempel förändrade behov hos våra elever. Vi vinner tid som vi i stället kan lägga på barnen, säger Emma Svanberg.


Agneta hade arbetat 15 år som kommunal grundskolelärare och kände att hon ville vidare. Med åren hade hon formulerat en tydlig idé om hur skolan kunde göras bättre och det var denna idé som slutligen fick henne att ta steget in i friskolevärlden.


– Jag tog med mig både det som var bra i den kommunala skolan och sådant jag tyckte kunde utvecklas och förbättras, säger Agneta.


Tillsammans med sina tre barn slog hon så, efter ett års intensiva förberedelser, upp portarna till Piggelinen i augusti 2007. I början hade man 40 elever fördelade på tre åldersblandade klasser i låg- och mellanstadiet. Anna berättar att de i början gjorde precis allting själva.


– Vi städade, öppnade och stängde fritids, hämtade mat och diskade hemma, skrattar hon.


Alla fyra ler åt minnet. Trots hårt arbete medger de att det även var en rolig tid som på många sätt grundlade den anda som i dag präglar skolan. Hos Piggelinen hjälper man varandra och alla strävar tillsammans mot gemensamma mål. I dag trivs 256 elever, från förskoleklass till och med årskurs nio, på skolan.


 

Den kunskapsfyllda kvartetten framhåller alla betydelsen av skolans elevhälsoteam. På Piggelinen arbetar en specialpedagog och en speciallärare på heltid, samt en kurator som arbetar 90 procent och en skolsköterska på 75 procent. Vid behov har man dessutom tillgång till skolläkare och skolpsykolog.


Få små skolor kan erbjuda en sådan välutrustat elevhälsa. Något som gör det möjligt för Piggelinen att verkligen uppmärksamma alla barn och deras alldeles unika behov och förutsättningar.


– Vi arbetar med åtgärdsprogram och täta uppföljningar i nära samarbete med vårdnadshavare. Här faller inget barn mellan stolarna, säger Agneta.


För att ytterligare stärka den specialpedagogiska kompetensen på skolan deltar man i Skolverkets kunskapslyft gällande detta.


– Vi träffas i grupper varje vecka och diskuterar frågeställningar och infallsvinklar. Det är oerhört utvecklande att lära av varandra på det sättet, säger Emma.


Andra viktiga områden som man regelbundet samlas kring är betyg och bedömning, IT och utveckling av de digitala verktygen samt skolans värdegrund. Områden som rör likvärdighet, måluppfyllelse, demokrati och framtid, och som utgör grunden för hela skolans verksamhet. Arbetet leds av tre förstelärare med specialkompetens.


Att barn som rör på sig och får frisk luft varje dag lär sig bättre är ett konstaterat faktum och något som man tagit fasta på här på Piggelinen. Låg- och mellanstadiet har exempelvis rörelse som profil. Personalen är här utbildad inom rörelsepedagogik och utöver den ordinarie idrotten står rörelse och utevistelse på schemat.


Den stora skolgården erbjuder en helt fantastisk utemiljö med så gott som oändliga möjligheter till lek, aktivitet och rörelse. Här finns både skog och hav, samt tillgång till motionsspår, idrottshall samt möjlighet till skridskoåkning under vintern.


– Vi brukar säga att vi har världens bästa skolgård, säger Agneta.


Från och med årskurs sex finns fler profiler att välja mellan. Dessa är musik, dans, fotboll och äventyr.


– För elever som behöver stärka sina kunskaper i matte, svenska och engelska finns en särskild profil där de kan få extra stöd, berättar Niklas. 


Både Agneta och Anna är legitimerade rektorer och har gått statens treåriga rektorsutbildning, och alla lärare på skolan är behöriga.


– Jag beundrar våra lärare så otroligt mycket. För dem kommer barnens behov alltid i första hand och de anpassar sin undervisning så att den ska passa alla, säger Agneta och menar att skolan är till för eleverna – inte tvärtom.

På Piggelinen går barn från 24 olika länder vilket är något man är glad och tacksam över.


– Vi har bra resurser för att ta emot dessa elever och vi är av den bestämda uppfattningen att skolan är en del av samhället, vilket ska synas i verksamheten, säger Agneta.


Nya elever välkomnas med värme och omtanke av både vuxna och barn. Stämningen på skolan är glad, familjär och avslappnad. Även för en tillfällig besökare är det uppenbart att både personal och barn mår bra.


Piggelinens vision inför framtiden är klar.


– Vi ska fortsätta att utvecklas och vi ska vara den skola som eleverna väljer först, säger Agneta.

2017-02-17
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies