201064 ADS1201064 ADS2

Advokat med inriktning på humanjuridik

Advokatbyrån Daniel Stjärneland AB i Solna har riktat in sig på humanjuridik och arbetar främst med brottsmål, familjerätt, socialmål och migrationsrätt. Här kan klienter också få hjälp med medling, vilket är ett bra sätt då man kan undvika långdragna tvister och kostnader

Daniel började arbeta som biträdande jurist år 2006 inom området humanjuridik och arbetar numera i stor omfattning som försvarsadvokat i advokatbyrån Daniel Stjärneland AB.


Ända sedan han började på juristlinjen har han haft som mål att jobba med humanjuridik.


      – Jag har alltid varit intresserad av framförallt brottmål och att arbeta som försvarsadvokat.


Daniel berättar att han arbetar främst med människor som befinner sig i svåra och utsatta situationer.


      – Det kan vara människor som går igenom en tung separation och inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Daniel blir också kontaktad av klienter som sitter häktade eller av domstolar som ger honom uppdrag som offentlig försvarare. Dessutom föreläser han hos organisationer, på ambassader och familjeföreningar, inom straff- och familjerätt.


Vad som kännetecknar en bra advokat enligt Daniel, är förutom kompetens och erfarenhet,  den som ger klienten tid och är lyhörd. Det är viktigt att klienten aldrig känner sig ensam under ärendet.


Daniel arbetar också med medling inom familjerätten. Han kontaktas då av två människor som ska separera eller skilja sig eller redan har gjort det men som känner att de inte riktigt kan komma överens och inte vill gå till domstol. Vid en medling blir båda personerna Daniels klienter och han företräder inte någon av dem, utan lyssnar på deras önskemål och ger dem rättslig information.


      – Jag lyssnar och säger mina synpunkter. Är det barn inblandade brukar jag även informera om hur bra det är för barnen om de kommer överens och inte behöver gå till domstol. Fördelen med medling är att parterna kan få information och kunskap som de kanske inte hade tidigare, vilket kan leda till att man kan komma överens.


Daniel blir i vissa fall också kontaktad direkt av domstolen. Det är när föräldrarna redan är i en tvist men vill försöka nå en lösning istället för att fortsätta målet.


      – Domstolen kan föreslå en medlare. De har en lista och väljer advokat utifrån kompetens och erfarenhet.

När jag får uppdraget av domstolen, kallar jag parterna till ett möte för att få bakgrundsinformation så jag får insikt i de tvistiga frågorna.


Daniel använder sig ibland av den så kallade Göteborgmodellen som går ut på att han pratar med båda klienterna samtidigt för att sedan låta en av parterna gå ut medan den andra pratar och vice versa.


      – Det kan vara bra att prata konfidentiellt, inte för att ge personen fördelar, utan för att det finns möjlighet att de öppnar sig mer då. Jag hjälper dem sedan att sortera och sålla så att deras önskemål blir rimliga.


I viss tvister kan man erhålla rättshjälp och rättskydd beroende på olika faktorer.


      – Vid en tvist rörande vårdnad som går till domstol har man rätt till rättshjälp om man har en bruttoinkomst på mindre än 280 000 kronor om året. Har man däremot en lön som överstiger det kan man i vissa fall söka rättsskydd via hemförsäkringen. De har inga krav på hur mycket man tjänar men däremot har de andra villkor som ska vara uppfyllda.

Läs mer...

2020-01-07 12:30

Hemsida
203068_03

En lyckad rekrytering är ingen slump!

Artikel Den finansiella sektorn är rörlig och det finns ett stort återkommande behov av människor med specialistkunskaper, för interimsarbete eller permanent tillsättning. När rekryteringen är snabb, effektiv...
203062_03

Spesialister innen plasstøpte bjelkelag

Artikel Med lang erfaring og omfattende kunnskap selger og produserer SpanForm AB SWEDECK formsystemer for plasstøpte bjelkelag med store spennvidder. Bjelkelagene benyttes ved større byggeprosjekter. Det såkalte...
 • Advokatbyrån Daniel Stjärneland
 • 08 - 410 699 09
 • Solna torg 19, plan 5, 171 45 Solna
__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv

 • 2020
 • 2019
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2018
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2017
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2016
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2015
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2014
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2013
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Februari
  • Januari
 • 2012
  • December
  • November
  • Oktober
  • Augusti
© 2020, Enterprise Magazine