183096 AHR_NY1

AGERA ADVISER HR - VI HAR KONSULTEN NI BEHÖVER!

AGERA ADVISER HR-konsulter är inte bara HR-konsulter utan är även HR Advisers. HR-chefer och företagsledning behöver ofta rådgivning under pågående uppdrag och uppskattar att kunna använda våra konsulter som bollplank. När det sker har vi lyckats!

183096 AHR_NY3


AGERA ADVISER HR har en kundansvarig som själv är Senior HR Adviser och som förstår djupet i olika utmaningar inom HR. På så sätt kan de redan från första kundmötet vara ett bollplank och ge ett mervärde till kunden. AGERA HR ADVISER fyller ett behov av extra kompetens samt vägledning till HR och företagsledning i organisatoriska frågeställningar. Företaget består av kompetenta HR- och organisationscoacher som ger sina kunder trygghet och ett långsiktigt konfidentiellt samarbete över tid. 


– Vi finns alltid till hands för korta frågeställningar på mail eller telefon samt deltar i ett ledningsgruppsmöte som expertis vid behov - utan att ta betalt – det är en service som ingår, till våra kunder, säger Ulrika Strandsten, VD & Kundansvarig Senior HR Adviser.


HR och organisation är inte enkelt. Det finns ofta flera möjliga lösningar att hantera en situation på oavsett om det gäller hela verksamheten, en avdelning, en grupp, en chef eller en enskild medarbetare. Men man behöver se hela bilden och ibland göra en riskanalys samt väga för och emot. I en sådan situation uppskattar kunderna en samarbetspartner med HR-kompetens som kan diskutera och vara rådgivande i deras utmaningar. Samt att få förslag på en eller flera lösningar. AGERA ADVISER HR har kompetenser för alla nyanser inom HR, samt närliggande områden som HR/IT, förändringsledning och organisationsutveckling/-avveckling. De erbjuder både interimslösningar och projekt. 


Den vanligaste formen av uppdrag som företaget utför är interimslösningar som HR Business Partner, HR-chef eller HR-specialist. Beroende på anledning till resursbehovet och den roll som skall ersättas finns även möjlighet för kunden att önska en specifik kompetens i konsultprofilen. Det kanske är en extra viktig kompetens man önskar att konsulten skall ha som är behjälpligt i uppdraget. 


Du kan anlita en AGERA ADVISER HR-konsult för att genomföra ett HR-projekt som kräver projektledare eller projektdeltagare. Antingen så hinner inte din HR-avdelning med uppdraget eller så saknas den specifika kompetensen som behövs. Projekten kan exempelvis handla om en förstudie inför inköp av ett nytt HR/IT-system, att införa en ny modell för medarbetarsamtal, en kompetenskartläggning eller en organisationsförändring. 


Efterfrågade punktinsatser kan exempelvis handla om hjälp med en arbetsmiljöpolicy, införande av samverkansavtal, lönekartläggning, rekrytering, konflikthantering eller coaching. 


– Vi har som de flesta konsultbolag både anställda och samarbetskonsulter. Våra anställda konsulter har både djup och bredd, en gedigen HR-kompetens, säger Ulrika. Vi ställer även höga krav på våra samarbetskonsulters kompetens, erfarenhet och förhållningssätt så att de verkligen även kan agera som HR Advisers under sitt konsultuppdrag.  


183096 AHR_NY1


AGERA ADVISER HR stöttar sina kunder med HR-karta och HR-kompass i allt från att säkerställa lagar, avtal, HR-processer, policy, arbetsmiljö, rekrytering till ledarskap och organisationsfrågor. 


Organisation, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsrätt, HR-processer och HR-system är komplext. HR området växer och gränsar idag mer och mer mot IT. Även arbetsmiljö med att förebygga organisatorisk stress och ohälsa ställer högre krav som HR och företagsledning som måste säkerställa att verksamheten följer lagen och att chefer och medarbetare mår bra, trivs och utvecklas. 


Att få årshjulet att snurra smidigt på en HR-funktion är inte enkelt och nya utmaningar kommer hela tiden. Helt plötsligt händer saker som gör att HR-chefens planering ändras och man blir tvungen att nedprioritera det som inte är kritiskt. Att ta in ett konsultstöd på HR under en period, för en interimslösning, projektstöd eller punktinsats avlastar våra kunder mycket! 


– Kunderna är verkligen tacksamma för den rådgivning våra HR Advisers ger under pågående uppdrag eller på distans från HR Adviser på AGERAs kontor, säger Ulrika. Det är ett stort mervärde för kunden att de även alltid kan lyfta nya frågeställningar till den HR-konsult som är ute hos kunden, även det som ligger utanför uppdragsbeskrivningen. Den konsult som har uppdraget och fått frågeställningen från kunden ser till att kunden snabbt får återkoppling från expertis på AGERA ADVISR HR, om konsulten inte kan svara själv vilket är vanligast då våra konsulters kompetens är både bred och djup.


Ulrika berättar att företagets styrka är att även kundansvarig är Senior HR Adviser som själv har lång erfarenhet som HR-konsult. Det gör att de ända från första mötet med kunden lättare förstår nyanserna i kundens behov. De kan även hjälpa kunden att få fram en tydligare bild av kundens situation och nuläge. De ställer de rätta frågorna och fyller i eventuella luckor i kundens uppdragsbeskrivning, tillsammans med kunden. Utifrån det som skall levereras i uppdraget matchas sedan önskad HR-kompetens mot AGERA ADVISER HR–konsulternas HR-profiler så att rätt HR-konsult kan levereras med kort varsel. 


– Vi stärker löpande upp våra kunders HR-funktioner med vårt utvecklande förhållningssätt som våra HR-konsulter har. Många gånger handlar uppdrag om att bli en mer attraktiv arbetsgivare, för att attrahera rätt kompetens men också behålla talangerna. AGERA ADVISER HR hjälper ofta en ledning och HR att tydliggöra organisationen för chefer och medarbetare genom att tydliggöra ansvarsfördelning, processer, policys och arbetsrutiner. 


183096 AHR_NY2


ADVISER HR-AUDIT


Har ni tagit tempen på er HR-funktion? Har ni alla grundläggande HR-processer och policys på plats? Har ni en bra nivå på det mesta – men behöver bli ännu bättre på vissa områden?


Hur säkerställer ni att behålla nyckelpersoner, attrahera nya stjärnor och samtidigt utveckla alla chefer och medarbetare åt rätt håll och på rätt sätt? Är ni förberedda på att anpassa er organisation uppåt eller neråt?” 


Rätt designad och anpassad organisation, medarbetare med rätt kompetens, en inspirerande företagskultur och balanserad arbetsmiljö är idag direkt avgörande för verksamhetens framgång.


– Genom att beställa en ADVISER HR-AUDIT från oss får ni en mycket bra objektiv rapport på nuläget på er HR-funktion, förklarar Ulrika. Det ger en tydlig bild – ”som ett fotografi med värmekamera” som kommer att belysa olika förbättringsområden. I rapporten så larmar vi med rött för de områden som eventuellt är akuta att hantera, gult för de områden som behöver förstärkas eller utvecklas, samt grönt för de områden som är bra eller ”för bra”. Kunderna får konkreta förslag och feedback på de röda och gröna områdena, och för de gröna områdena att de inte behöver lägga så mycket tid på de dessa områdena framåt - men självklart behålla dess goda nivå. Rapporten företagsanpassas utifrån verksamhetens mål, visioner och värderingar. En lightversion av ADVISER HR-AUDIT ingår utan kostnad i alla konsultuppdrag som är längre än sex månader.


Välkommen att kontakta oss för en offert för ett interimsuppdrag, HR-projekt eller ADVISER HR-AUDIT – som är ett mycket uppskattat verktyg och en trygghet att utföra för en HR-funktion!

2018-10-29
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies