157073 KS

Att lära och utvecklas tillsammans

Vid Klastorp-Essinge skolor vill man lära av varandra. Dörrarna står öppna och arbetsklimatet är högt i tak. Rektor Sandie Sandquist leder två välmående skolor där man aldrig nöjer sig utan hela tiden vill utvecklas.

Klastorp-Essinge skolor består i dag av två F–5-skolor belägna på Kungsholmen respektive Stora Essingen. Detta är två mindre skolor med totalt 580 elever. Klastorpsskolan kommer att från och med nästa läsår bli en F–3-skola och Essingeskolan blir en F–6-skola.

– Det är som två byskolor mitt inne i stan. Eleverna bor i närområdet och familjerna känner varandra och umgås även utanför skolan, säger rektor Sandie Sandquist.

Hon är en sprudlande person som brinner för sitt arbete. Skolutveckling, att lära av varandra och elevernas trygghet är ämnen hon återkommer till flera gånger under intervjun.

– När jag började på skolan förstod jag att lärarna önskade utveckla det kollegiala utbytet, därför har det varit viktigt att hitta fungerande former för det, berättar Sandie.

Under vårterminen 2015 kunde man i mindre skala börja föra samtal om lärande, planera tillsammans och besöka varandras undervisning. Att lärare inspireras av varandra har, enligt Sandie, positiva effekter på elevernas kunskapsutveckling. Sammanhangen blir tydligare, kunskapen breddas och analys och reflektion främjas.

Att verksamheten går bra är inget man tar för givet eller vilar i. Man identifierar och analyserar framgångsfaktorerna tillsammans för att på så sätt försäkra sig om fortsatt positiv utveckling.

– Vi tror på att lägga största resurser de första åren. Det har i forskningen visat sig vara en av de främsta framgångsfaktorerna i det livslånga lärandet, säger Sandie.

Ett annat utvecklingsområde som sysselsatt rektorn har varit att skapa tydliga handlingsplaner att använda i den händelse en elev känner sig utsatt. Planen mot diskriminering och kränkande behandling har förtydligats och omedelbara och tydliga åtgärder har formulerats.

– Lärarna har nu ett tydligt dokument som de använder för att kartlägga fall av kränkningar eller mobbning, berättar hon.

Eleverna är mycket delaktiga i det allmänna värdegrundsarbetet. De fungerar som kamratstödjare, diskuterar värdegrundsfrågor i tvärgrupper och har till och med tagit fram en egen liten figur som hjälper dem i samtal om allas lika värde, vänskap, respekt och andra viktiga frågor om hur man ska leva tillsammans.

– Vi lägger stor vikt vid elevhälsoarbetet, då elevernas mående utgör grunden för lärandet, säger Sandie.

2015-11-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies