171107 BS0

Kvalificerad ekonomisk rådgivning tar ditt företag till nya höjder

Baker Tilly Sydost välkomnar utvecklingen av moderna och nytänkande redovisningstjänster. Som en av södra Sveriges största och mest fristående revisions- och redovisningsbyråer vill man, med fokus på rådgivning, partnerskap och företagsutveckling, fungera som en aktiv partner till entreprenörer i alla branscher

En av Baker Tilly Sydosts absolut främsta styrkor är den breda kompetensen. Här arbetar redovisningskonsulter och revisorer med över 30 års erfarenhet, tillsammans med unga kollegor vilka bidrar med bland annat kompetens inom digitalisering och nya branscher. Det menar civilekonomen Alexandra Thengius, delägare i Baker Tilly Sydost.


Baker Tilly är ett internationellt nätverk bestående av cirka 156 fristående byråer i 131 olika länder. Var och en med lokal, regional och nationell specialistkompetens. I Sverige är man totalt 550 anställda fördelade på 70 kontor – från Trelleborg i söder till Luleå i norr.


– Att ingå i ett sådant välkänt och geografiskt spritt nätverk gör att vi kan erbjuda lokal specialistkompetens, men också möjlighet att använda oss av de resurser som finns i andra delar av Sverige och världen, säger Alexandra.

Baker Tilly Sydost består av sex lokalkontor belägna i Holmsjö, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Sölvesborg och Växjö. Totalt med cirka 30 anställda.


– Att vi arbetar aktivt med en digitaliseringsprocess gör att vi kan samarbeta och effektivt utnyttja de kompetenser och resurser som finns fördelade på de olika kontoren, förklarar Alexandra.


Bransch i konstant förändring

Byråns grundläggande tjänster är de traditionella i branschen. Det handlar om revision samt redovisning så som löpande bokföring, lönehantering, skattedeklarationer, årsbokslut.. I takt med att samhället och villkoren för entreprenörer förändras, utvecklas även redovisningsbranschen. Baker Tilly är naturligtvis inte bara med på framtidståget, utan ser positivt på en utveckling mot en mer framtidsinriktad syn på redovisnings- och revisionstjänster.


– Vårt arbete består till stor del av avancerade rådgivningstjänster i nära samarbete med våra kunder. Vi ska fungera som ett ständigt närvarande bollplank i frågor som rör bland annat bolagsfrågor, ägandeförändringar, visioner, utvecklingspotential, personalplanering och konkurrensstrategisk rådgivning, berättar Alexandra.


För att kunna erbjuda detta behöver byrån muskler i form av anställda med fördjupad kompetens på en mängd olika områden. Att hitta medarbetare av sådan hög klass är en komplex utmaning som man på Baker Tilly Sydost arbetar aktivt med.


– För att arbeta hos oss krävs en kombination av social kompetens, pedagogisk talang, ödmjukhet, branschkompetens och en väl utvecklad förmåga att förutspå framtiden inom både våra egna och våra kunders verksamhetsområden, säger Alexandra.


Hon beskriver yrket som komplext, utvecklande och socialt. Kraven på de ekonomer, redovisningskonsulter och revisorer som verkar i branschen är högt ställda. Något som en av Baker Tilly Sydosts unga och uppdaterade medarbetare, Amir Bilanovic uppskattar mycket.


– Jag brinner för mitt yrke och för att bidra till att våra kunder utvecklas i sitt företagande, säger han, och berättar att en av de många saker han uppskattar med sin arbetsplats är att det är högt i tak.


– Här är det helt okej att fråga kollegor om sådant man inte känner till så väl. Stämningen är prestigelös och vi kompletterar varandra mycket bra, säger Amir.


171107 BS


Kundens ekonomiska PT

Byråns lokala prägel har gjort att man genom åren kunnat bygga upp ett stort kontaktnät och skaffa sig djup kunskap om de förhållanden som råder för traktens företagare och entreprenörer. Den lokala prägeln bidrar till flexibilitet och möjlighet att anpassa sig efter kundernas förändrade behov.


– Vi kan de branscher som är typiska för vår region vilket gör att vi verkligen har lärt känna våra kunder och kan erbjuda dem skräddarsydda lösningar, bland annat baserade på analyser av de förutsättningar som råder för just deras verksamhet, förklarar Alexandra och summerar:


– Vi vill finnas där våra kunder finns!


Hon berättar att två företag som ser väldigt lika ut på ytan så gott som alltid har helt olika behov.


– Trots att man verkar inom samma bransch med likvärdig omsättning och med lika många anställda måste vi utgå ifrån det enskilda företagets framtidsvisioner, ägandeförhållanden och utvecklingspotential, säger Alexandra.


Hon tillägger leende att personalen på byrån brukar kalla sig för sina kunders personliga ekonomiska tränare. En pedagogisk liknelse som faktiskt säger mycket om hur man vill verka i förhållande till sina uppdragsgivare.


– För att kunna leverera rådgivning i framkant är det vår ambition att ingå ett slags partnerskap med våra kunder och fungera som en i laget, säger Alexandra engagerat.


Hon tycker att det är beklagligt att det fortfarande råder en viss omedvetenhet av värdet av att anlita en redovisningsbyrå.


– En ganska vanlig uppfattning är att våra tjänster är dyra, men då inser man inte vilket värde vår kompetens kan tillföra, avslutar Alexandra.

2017-02-16
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies