185036 BS3

Språkutveckling och studiero i fokus

På Brunnaskolan i Hallunda-Norsborg finns en nytillträdd rektor sedan våren 2017, Helena Björshammar. Med en tydlig vision och starkt samarbete inom personalteamet utvecklar hon en verksamhet där förebyggande elevhälsa och språklig utveckling ligger i fokus.

Brunnaskolan är en skola med cirka 400 elever från förskola till årskurs 9, samt en liten särskola årskurs 4-9 och fritids. Skolan är belägen i en omgivning med härlig natur där det finns många möjligheter till lek och rörelse. Skolan har en stor och modern idrottshall som ligger i anslutning till Brunna IP. Rektor Helena Björshammar välkomnades till skolan 2017 med ett t.f Rektorsuppdrag där hon gemensamt med sina kollegor omvandlat en skola som 

Skolinspektionen kritiserat till en skola med en tydlig vision utan någon kritik.


Visionen är en hälsofrämjande och lärande skola. En vision som idag genomsyrar hela verksamheten med styrning som utgår från elevhälsa.

­


– Vi har utgått från hur vi ska skapa den bästa lärmiljön för samtliga elever så att de uppnår sina mål. Att vi ska möta samtliga elever oavsett var de befinner sig för att ge de förutsättningar eleven behöver.  En för Brunnaskolan ny pedagogik där vi tittar på hur vi ska arbeta för att stötta alla våra elever oavsett nivå och förutsättningar, säger Helena.


185036 BS3


Det var en trend som behövde vändas, att skapa nya förutsättningar för en annan verksamhet trots samma skollokaler, personal och elever. Åtgärdspaketet har rullats ut. Två förstelärare i läs och skriv varav en är ny för läsåret. En förstelärare i matematik/ programmering. Ett direkt ledarskap till lärarna via skolutvecklare(förstelärare) och arbetsledarlagsledare, en ledningsgrupp som ger ett ökat samarbete och större närhet mellan skolans rektor, pedagoger, elever och vårdnadshavare.


– Att träna och använda svenska språket är en av Brunnaskolans största utmaningar. Vi har elever från olika delar av världen, med över 30 olika språk. Brunnaskolan speglar det mångkulturella samhälle som vi lever i Sverige. Vi bedriver ett projekt i årskurs Förskoleklass till åk -3 som arbetar med fokus på språkutveckling. Oavsett årskurs studeras svenska språket på den nivå där eleven befinner sig just nu. Ingen av våra elever börjar årskurs 4, från och med läsåret 19/20 utan att ha klarat av de nationella proven i svenska i årskurs 3. Genom att tidigt lägga resurser på språket kommer vi att undvika problem längre upp i årskurserna och vi ger eleverna de grunder och förutsättningar som krävs för elevernas inlärning samt att språket även bidrar till ett socialt sammanhang och därmed till ett ökat välmående.


Skolan kännetecknas idag av engagerad personal i nära samverkan som också har bra kontakt med vårdnadshavare och som har höga förväntningar på eleverna. Lärandet utgår från ett flexibelt arbetssätt och möjliggör lektioner både inomhus eller utomhus. Detta sker med bildstöd, digitalt lärande, utbildning via undervisningsappar, enskilt eller i grupp. Eleverna får genom sitt elevråd vara med att påverka skolans miljö, satsningar och framtida utveckling. Även föräldrarna engageras i skolans utveckling och rektorns arbetsrum har en dörr som alltid står öppen för besök.


185036 BS2


Kuratorn har en viktig roll vad gäller såväl elevhälsa för att skapa studiero för ökad kunskapsutveckling.

Skolan bedriver också en nollvision vad gäller mobbning och kränkning och arbetar med återkommande teman för att stärka förståelse om detta hos eleverna i förebyggande syfte.


– Miljön är tillåtande och varm i vår skola. Eleverna är måna om varandra och tar gärna ömsesidig kontakt med vuxna, såväl lärare, kurator, socialpedagoger och skolsköterska, vilka befinner sig ute i skolan under dagtid. Det finns en härlig tillit till oss alla som jobbar här. Vi arbetar alla för att eleverna ska utvecklas och lära. Att de lämnar vår skola med en lärindentitet som de tar med sig vidare in i fortsatta studier och ut i arbetslivet.

2018-10-15
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies