145066-akerlofHallinAkustikkonsult

Byggnadens akustik är viktig

För att uppföra en byggnad krävs många kunskapsområden. Ett mycket viktigt sådant är ljudkonsultens. För att ljudmiljön ska bli bra utan extrakostnader krävs att en erfaren ljudkonsult är med i hela projektet ”från ax till limpa”.

Boverkets krav på bullerskydd i byggnader är i stort sett lika som för 50 år sedan. Kraven i Boverkets byggregler, BBR, är:
   Byggnaden och dess installationer ska utformas så att ljud från installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. I lokaler ska rumsakustiken dimensioneras efter vad ändamålet med utrymmet kräver.
Även skillnaderna i de siffervärden som motsvarar dagens krav jämfört med tidigare krav är relativt små. I dag har vi emellertid två standardnivåer som är bättre än kraven i BBR, Ljudklass A och B. Ljudklass B ger cirka 50 procent bättre ljudmiljö och Ljudklass A dubbelt så bra vilket uppskattas mycket av framför allt boende i flerfamiljshus.

Leif Åkerlöf och Anne Hallin har tillsammans över 60 års erfarenhet från akustikbranschen, tidigare på Ingemansson, ÅF Ingemansson och sedan tre år i det egna företaget Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB.

De största kunderna är byggentreprenörer och fastighetsbolag, men även kommuner och bostadsrättsföreningar hör av sig för hjälp inför nya detaljplaner, nybyggen och ombyggnationer.
   – Helst vill vi komma in så tidigt som möjligt i processen och vara med hela vägen från projektering till besiktning. Men vi gör även enstaka ljudmätningar till exempel mellan lägenheter eller på förskolor för att utreda om akustiken är rätt, säger Anne.

2014-09-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies