195033 VS3195033 VS5195033 VS4195033 VS1195033 VS2

Där människor och kunskap växer

För att elever ska lära sig och motiveras till lärande, krävs några grundläggande faktorer som trygghet, studiero, delaktighet och förståelse för sammanhanget man befinner sig i. Att det är något som kräver hårt arbete och engagemang från skolans pedagoger och ledning har Vittra i Sollentuna fått erfara - på bara några år har de gått ifrån att vara en skola med stora utmaningar, till en skola med motiverade elever och personal som stannar!

För tre år sedan tillträdde Marie Holmlund som rektor för Vittraskolornas första enhet: Vittra Sollentuna. Skolan hade stora svårigheter och behövde en ny typ av ledarskap för att bryta den nedåtgående trend man befann sig i. I samma veva tillskrev skolinspektionen förelägganden och insatser behövde göras omedelbart.


       – Vi har gjort en enorm resa vilket naturligtvis är till följd av en stor insats från all personal, som att ha vilja till förändring och utveckling. Vi gjorde insatser på många plan och när skolinspektionen besökte oss på nytt fick vi grönt på alla punkter. Idag är vi en trygg och välfungerande skola med en hög andel legitimerade lärare, berättar Marie.


Vittra är en del av AcadeMedia, nordens största utbildningsföretag. All personal har förmåner, som nära tillgång till vidareutbildning och möjlighet till karriär inom koncernen. Kunskapsuppdraget och människan står i fokus, inte vinsterna. Visionen är att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle som har en plats för alla. Ett samhälle med ansvarstagande medborgare som värnar om varandra, gör medvetna val och ser nya möjligheter. Vittra har tre värdeord som går igen i pedagogiken: motiverande lärande, trygg kultur och tydlig struktur.


        – Vi har lagt extrem mycket tid på vårt värdegrundsarbete, vilket bidragit till trygghet och studiero. Utan det kommer eleverna aldrig att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Varje individ ska känna att jag är den jag är, att jag har en vuxen jag kan vända mig till, som ser mig, tycker om mig och bryr sig om mig. Vårt relationsskapande sätt att tänka gäller även personalen emellan och relationen till föräldrarna. Att vi jobbar ämnesintegrerat gör att man som elev förstår att allting hänger ihop, vilket skapar förståelse för i vilka sammanhang man behöver sina kunskaper. Det är viktigt att eleverna får vara med och planera projekten vi gör. Idag vill ungdomar veta varför man gör det man gör, annars finns det ingen vits med att göra det. Det bidrar till motivation. Man är mer svårmotiverad idag och vill ha en direkt återkoppling på det man gör. Det krävs mer av pedagogerna men är klokt av eleverna.


Vittra Sollentuna är en mångkulturell skola, där barnen har olika uppväxter och olika förutsättningar. Istället för förberedelseklasser arbetar de med “språkbad”, en framgångsrik pedagogik från Kanada. Man ”badas” i majoritetsspråket, och får därigenom snabbare förståelse för språket och kan tidigt bli en del av ordinarie klasser.


        – Elevernas olika förutsättningar ska inte begränsa individens möjligheter till val i framtiden. Det är en stor utmaning för oss att lyckas med, men det är oerhört viktigt och är en del av de mänskliga rättigheterna. Vi vill fostra elever som kan fatta beslut som är bra för dem själva och får dem att ut utvecklas till att vara starka individer, säger Marie.


Läs mer...

2019-11-14 11:30

Hemsida
203029_01

Få ut det mesta av ditt företag

Artikel Outside The Box hjälper småföretag över hela landet med sin expertis. Redovisningsbyrån som har ett stort kundfokus och många mjuka värden, ligger i framkant och jobbar i stort sett helt digitalt.
204013_01

Städtjänster med omtanke om människor och miljö

Artikel Med ett stort miljötänk, korta avtal och skräddarsydda lösningar förser MJ-Service AB sina kunder med städtjänster och andra hushållsnära tjänster av olika slag. De städar såväl kontorslokaler som industrier...
 • Vittra Sollentuna
 • 08-92 00 10
 • Sollentunavägen 189
  191 35 Sollentuna
__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Arkiv

 • 2020
 • 2019
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2018
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2017
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2016
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2015
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2014
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2013
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Februari
  • Januari
 • 2012
  • December
  • November
  • Oktober
  • Augusti
© 2020, Enterprise Magazine