Alfa_Invest_01

Därför bör man välja en oberoende kapitalförvaltare

När nya regler för värdepappersbolag trädde i kraft 2018 preciserades även begreppet oberoende investeringsrådgivning. Enligt Finansinspektionen får en oberoende investeringsrådgivare inte ta betalt för sin rådgivning genom ersättning från externa produktleverantörer, eller genom att sälja egna produkter. Därmed undviks en uppenbar intressekonflikt så att den oberoende aktören endast har kundens nytta i fokus.

Alfa Invest AB är ett av få bolag inom rådgivning och kapitalförvaltning, som enligt Finansinspektionens regler kan kalla sig oberoende. Bolagets vd, Magnus Nordenfelt säger:

   – Samtliga av oss i grundarteamet och vårt placeringsråd har en gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning. Sedan längre tid tillbaka hade vi identifierat och stört oss på att kundens intressen inte tillvaratogs på bästa sätt hos de ledande branschaktörerna. Inte ens en tiondel av den svenska förvaltningsmarknaden utgörs av oberoende aktörer. Om vi ser till andelen förvaltat kapital blir det ännu lägre. Vi tycker att branschen borde ha mognat mer, givet kraven på ökad transparens.

   Det faktum att bankerna och även fristående aktörer ökar sin intjäning genom att generera aktieaffärer som skapar courtage, kick-backs på fondavgifter eller genom försäljning av egna produkter, skapar en grundläggande intressekonflikt där rådgivarens eller förvaltarens fokus lätt kan hamna utanför kundens intresse.

   – I brist på oberoende aktörer och förbättrad transparens ser vi dock att medvetenheten hos kunderna ökar och att oberoende aktörer fortsatt vinner mark, säger Magnus.


Alfa Invest erbjuder förvaltning så som de anser att förvaltning ska bedrivas för kundens bästa, genom fokus på långsiktig förvaltning med låg totalkostnad, utan intressekonflikter, kick-backs eller försäljning av egna produkter.

   Bolagets kundbas utgörs av förmögna privatpersoner, företag och stiftelser, med ett generellt förvaltningskapital mellan 10–100 miljoner. Det kan handla om ärvda pengar, ett överskottskapital i företaget eller behovet av en effektiv pensionslösning. På senare år har Magnus även sett en ökning av företagare som vill lägga bolaget vilande, det vill säga en 5:25 lösning där man lägger ut förvaltningen till Alfa Invest.Pär-Ola Adolfsson, Magnus Nordenfelt och Christina Sjöö.


Alfa Invest arbetar med fasta avgifter som är relaterade till kundens förvaltade kapital, och samarbetar med flera depåbanker där kundernas medel förvaras. Därmed åtnjuter kunderna färdigförhandlade bra villkor, och de fondrabatter som erhålls går tillbaka till kunderna.

   – Inför ett uppdrag börjar vi med att skaffa oss god förståelse för kundens finansiella situation, placeringshorisont, risknivå och andra preferenser som kan påverka uppdraget. Det handlar om förutsättningar samt förväntningar, och även om alla kunder är relativt förmögna har de personliga preferenser som styr uppdragen. Utifrån respektive kunds profil sätter vi ihop en långsiktig portfölj med en fördelning av aktier, räntepapper och eventuellt fonder. Vår bakgrund är främst från aktiesidan, så förvaltningens fokus är på aktiebenet som är helt frånskilt från index. Vi tittar ofta på mindre eller mellanstora bolag, som i regel är underanalyserade och ger oss aktienördar bra förutsättningar.

   – Huvuddelen av portföljerna utgörs av stabila bolag, generellt med god lönsamhet och med ett tryggt kassaflöde över tid. För resterande del är vi mer framtidsorienterade och fokuserar på långa trender inom till exempel en åldrande befolkning, miljöteknik, AI och 5G. Strategin har varit framgångsrik och presterat klart bättre än marknaden i helhet, säger bolagets ansvarige förvaltare Pär-Ola Adolfsson och Magnus tillägger:

   – Gemensamt för de flesta av våra kunder är att man tidigare har varit kund hos bank eller hos annan förvaltare, men börjat ifrågasätta bristen på oberoende och möjligheterna till en nära dialog med en senior rådgivare. I vår förvaltningsfilosofi ingår det att ha en kontinuerlig, personlig och långsiktig relation med alla kunder!

2020-12-18
Dela artikel

ALFA INVEST AB

Tel: 08 425 00 530

Adress: Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies