Dela artikel

De många språkens förskola

På Fyrens Förskola i Gävle står språket i centrum. Med 19 olika språk är svenskan långtifrån det dominerande modersmålet. Därför läggs mycket arbete på att i små grupper såväl arbeta med svenskan som att uppmärksamma andra språk på förskolan.

– Vi arbetar främst med det svenska språket, samtidigt som vi är noga med att uppmärksamma alla barns språk. Det gör vi till exempel genom att lyssna på musik och sagor från barnens hemländer. Vi har också flerspråkig personal som fångar upp barnens förståelse och diskuterar med dem om hur saker och ting sägs på deras språk, förklarar Karin Sundell, förskolechef vid Fyrens Förskola i Gävle.
Enligt henne är det av stor vikt att föräldrarna talar sitt modersmål med barnen hemma. Hos Fyrens Förskola är man noga med att uppmärksamma betydelsen av detta för föräldrarna.

Förskolan är nybyggd och har plats för cirka 80 barn. Samtliga barn och pedagoger från Östers förskola har flyttat hit och inom en snar framtid väntas ytterligare 30 barn till förskolan. Barnen är uppdelade i äldre respektive yngre barn. Därefter fördelas barnen ytterligare i mindre grupper med sina ansvarspedagoger.
– Tre dagar i veckan arbetar pedagogerna intensivt med sina grupper. Några grupper är inomhus och några utomhus. Barnen ges goda förutsättningar till lek, lärande och språkutveckling. Deras talutrymme blir större i dessa sammanhang, säger Karin Sundell.
Dessutom är det en trygghet för föräldrarna att veta vilken pedagog som har ansvar för deras barn menar Karin och berättar att det också finns ett föräldrarum som bemannas en dag i veckan.

Det centrala på förskolan är språk, kommunikation och barns inflytande. Hela förskolan arbetar tematiskt med utgångspunkt från barnens intressen. Det innebär att pedagogerna uppmärksammar vad barnen är intresserade av för att planera en verksamhet som är meningsfull för dem.
– Vårt uppdrag är att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. För att lyckas med det är vi lyhörda för våra barns tankar och åsikter. Vår förskola har också en egen kock som med minst hälften ekologiska råvaror lagar all mat från grunden.

2013-11-06