Dela artikel

Den empatiska advokaten

Advokat Eva Möller är specialiserad inom familje- och arvsrätt samt brottmål. Hon har lång erfarenhet av att företräda privatpersoner och ser det som sin viktigaste uppgift att hjälpa människor som befinner sig i svåra och ofta väldigt känsliga situationer.

Utöver sakkunskap och erfarenhet är pedagogisk och empatisk förmåga egenskaper som en skicklig advokat måste besitta.


– Mina klienter är ofta sårbara och behöver någon som verkligen kan lyssna och ge råd, säger Eva Möller. Korta väntetider är något hon verkligen vinnlägger sig om.


– När man kontaktar en advokat är man självklart angelägen och det är psykiskt väldigt jobbigt att vänta, förklarar hon.


Evas verksamhet vilar på två ben. Familjerätt samt brottmål.


– För den som är misstänkt för brott fungerar jag som försvarare och för brottsoffer tjänstgör jag som målsägarbiträde, berättar hon. Ofta anlitas Eva av domstolar vilka har till uppgift att utse en offentlig försvarare och hon företräder även barn som har utsatts för- eller själva begått brott.


När det gäller familjerätt hjälper jag par som ska ingå sambo- eller äktenskap men jag verkar även på den motsatta sidan vid bodelningar och vårdnadstvister, säger hon.


I familjerätten ingår även arvsrätt.


– Jag upprättar testamenten samt bistår med bouppteckningar och arvsskiften. Ibland förordnas jag av tingsrätten att helt ta över ett dödsbo och förvalta det tills arvsskiftet är klart, berättar Eva.


Hon råder den som står i begrepp att anlita en advokat att fråga efter referenser. Att välja en advokat framför en jurist är ofta att rekommendera. En advokat arbetar enligt advokatsamfundets etiska regler och man kontrolleras noga innan man blir advokat.


– Se också till att du väljer någon som har erfarenhet inom det område som du behöver hjälp, uppmanar Eva.

2016-08-30