Helatylane_webb_ny193 022 HL5193 022 HL4193 022 HL 2193 022 HL 1

Digital hälsa gör Sverige friskare

En förebyggande och coachande digital tjänst ökar hälsan för svenska medarbetare och hjälper arbetsgivaren att göra korrekta hälsoinsatser. Ett friskare och lönsammare företag med upp till 40 procent minskad sjukfrånvaro blir resultatet med Healthylane.

        Ohälsa och rehabilitering kostar svenska företag miljardbelopp likväl som det påverkar livskvaliteten för den anställde när hen tvingas sjukskriva sig. Certico är företaget som skapat den digitala tjänsten Healthylane. En modern digital hälsoplattform vars tjänster odiskutabelt ökar hälsan och mätbart ökar lönsamheten på företagen. Detta är möjligt genom fokus på hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.

 

        – Vår produkt är fantastiskt bra för medarbetare när man är sjuk, osäker på om hen behöver sjukskriva sig eller känner att man av någon anledning ligger i riskzonen för mental ohälsa, säger Elisabeth Eriksson, VD på Certico. Healthylane har en mängd stöttande och coachande funktioner. Det underlättar dessutom för arbetsgivaren som slipper ta rollen som medicinsk expertis eller terapeut och kan fokusera på att istället arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.


Healthylane stödjer arbetsmiljöverkets viktigaste föreskrifter med regler som kan vara en utmaning att ha koll på för en arbetsgivare. 


         – Vi ser tydligt att medvetenheten ökar ute hos företagen om hur stora kostnader det innebär med ohälsa hos medarbetarna. Många företag vill göra något åt saken, men har inte riktigt hittat vägen eller verktygen att förebygga ohälsa. Samtidigt kommer nya utmaningar med stressade chefer, studier och forskning om svenskars allt sämre kondition. Dessutom kan vi konstatera att de största orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag är psykisk ohälsa och problem i rörelseapparaten. 193 022 HL3


         Digitalplattformen fungerar för alla typer av företag, från industri till stora tjänstemannaföretag, förklarar Elisabeth. Tjänsten ger en tydlig överblick över företagets hälsoläge, påvisar tidiga indikationer på ohälsa och möjliggör därmed att förhindra risker för sjukfrånvaro. Healtylane ger företagen de verktyg som behövs för att sätta in rätt resurser på rätt ställe. En viktig aspekt inom hälsoarbete är att det är lätt att man bara pratar om de som är sjukskrivna och glömmer att det är många som aldrig eller sällan är sjukskrivna. 


Elisabeth menar att de flesta företag har en grupp som oavsett arbetsgivarinsatser alltid tränar och håller sig hälsosamma. Företagen har också för det mesta en bra överblick på de medarbetare som är sjukskrivna och/eller under rehabilitering.  Det är dock mycket viktigt att också ha en överblick på hälsoläget i gruppen däremellan som vanligen är den största i företaget. Hur mår de? Vad bör göras för att nå ut till samtliga medarbetare? Genom Healthylanes tjänster får arbetsgivaren svaret på den frågan och kan lägga resurser i korrekta ohälsoområden. Att som arbetsgivare fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser kommer alltid att vara en lönsam investering. 


         – Kostnader för korttidsfrånvaro och rehabilitering är de dyraste för företagen och det viktigaste för att motverka dessa kostnader är att arbeta med förebyggande åtgärder, menar Elisabeth. Ett av de verktyg vi erbjuder inom Healthylane är en hälsoanalys. Analysen ger behövlig och användbar data för proaktiva insatser till företaget men också personligt stöd och rådgivning till medarbetaren. Hälsoanalysen ger applicerbara tips om hur hen kan öka sin hälsa. Små, enkla men vettiga tips kring fysisk aktivitet, mental hälsa, kost och sömn som går enkelt att implementera i vardagen. Det handlar om små enkla steg som blir starten för en bättre hälsa.


Samtliga medarbetare på ett företag registreras i tjänsten. Den som blir sjuk, även om det är under natten, kan gå in för att registrera sjukfrånvaro via olika digitala plattformar. En sjuksköterska från Certico ringer upp för att lyssna och ge medicinsk rådgivning, vägledning och coachning och utifrån samtal och situation bedöms frånvarotiden. Får arbetsgivaren en indikation på att medarbetaren blir borta i två veckor kan fokus läggas på att fylla det arbetsbortfallet. 


Ökad hälsa på ett företag ger givetvis ökad lönsamhet, såväl ekonomiskt som humant. 

          – Vi har en samhällsnyttig produkt, säger Elisabeth. Vi gör Sverige friskare. 

Samtliga företag som vi samarbetar med får ned sitt ohälsotal och får friskare medarbetare. I och med att Healthylane flaggar tidiga signaler så avlastas arbetsgivaren administrativt och säkerställer rehabiliteringsansvaret. Medarbetarna i sin tur uppskattar att de får sekretessbelagda samtal med en erfaren och medicinskt kompetent sjuksköterska om hur de mår och arbetsgivaren kan fokusera på att driva verksamheten.

Läs mer...

2019-04-10 14:15

Hemsida
201030 MC5

Kvalitativa behandlingar med kunskap och känsla

Artikel På Medisqin Clinic i Nyköping kan kunderna ta del av ett brett utbud av skönhetsbehandlingar i en härlig atmosfär. Bakom kliniken står läkaren Linn Tinnefjäll, som både har en gedigen utbildning och ett...
201024 PL1

För alla festliga tillfällen

Artikel Babyshower, kickoff eller nyårsfest, oavsett vilket tillfälle det än är går det att hitta massor av härliga festdetaljer på Partyland i Liljeholmen. Här kan man också få hjälp med personliga artiklar inför...
  • Certico AB
  • 0764-13 37 03
  • Sofierogatan 3D 412 51 Göteborg
    Upplandsgatan 82 113 44 Stockholm
_Jimmy1

Jimmy Schönning

Njutbart hemma!

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics. 

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv

© 2019, Enterprise Magazine