165092 FS
165092 FS0
165092 FS1
165092 FS2
165092 FS
165092 FS0
165092 FS1
165092 FS2
Dela artikel

Eleverna lär sig att ta ansvar för det egna lärandet

På Fornuddens skola i Tyresö arbetar ledning, lärare och fritidspedagoger gemensamt för att alla elever ska lämna skolan med en stark tilltro till den egna förmågan. Med hjälp av regelbunden screening och tidiga insatser ser man till att ingen elev hamnar på efterkälken.

Trollbäckens skolor är samlingsnamnet för Sofiebergsskolan och Fornuddens skola. På den sistnämnda nära 400 elever i förskoleklass upptill årskurs sex. 


– Allt vårt arbete syftar ytterst till att förbereda eleverna för deras fortsatta utbildning. De ska komma väl rustade till högstadium och gymnasium, säger rektor Therése Wallén. 


För att nå dit är det viktigt att pedagogerna regelbundet kontrollerar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, om de behöver särskilda insatser och i så fall vilka. 


– Vi jobbar hårt för att alla våra elever ska få det stöd de behöver för att ta sig vidare, menar Therése. 


Till sin hjälp har hon och lärarna en specialpedagog samt en speciallärare som fungerar som stöd för fritidspersonal, elever och vårdnadshavare. 


– Fritidsverksamheten är en viktig del av barnens skoldag och pedagogerna där arbetar aktivt med elevernas lärande både i skolan och på fritids, berättar Therése. 


Klasserna består av cirka 22 elever. Ofta finns det två pedagoger i klassen för att man ska kunna anpassa undervisningen efter gruppens behov. 


Therése belyser språkets betydelse för hur eleverna kan ta till sig undervisningen i stort, och på Fornudden arbetar man därför aktivt med läs- och skrivutveckling redan i förskoleklass.


– När barnen är små tränar man att ljuda. Det handlar om en grundläggande förståelse för hur språket är uppbyggt och man leker fram hur de olika bokstäverna låter och ser ut, förklarar Therése. 


Skolan arbetar i små steg för att lära barnen att ta ansvar för det egna lärandet. Genom att i samarbete med läraren formulera vad eleverna ska lära sig under en timme eller en dag lär sig barnen långsamt att arbeta självständigt mot mål. 


– Det är en kompetens som är avgörande för att eleverna ska lyckas med sin fortsatta skolgång, säger Therése. 


Fornuddens värdegrund utgår från nationella styrdokument för skolan och centralt i värdegrunden är att ingen elev får diskrimineras, mobbas eller utsättas för kränkningar. Personal, elever och vårdnadshavare arbetar tillsammans för att skapa en trygg skola där eleverna trivs och mår bra. 


– Hit till Fornuddens skola är alla välkomna och här ska du bemötas med höga förväntningar på vad du kan åstadkomma, sammanfattar Therése skolans vision.  

2016-11-21

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies