142073W-VastanbyForskola

En god självbild tryggar barnens framtid

Västanbyn Förskola har en profilering inom natur och teknik. Här jobbar personalen aktivt med barnen för att förstärka deras kunskaper inom området, kopplat till förskolans läroplan.

Det är inte ofta förskolor profilerar sig, men Västanbyn Förskola har valt att göra det. Förskolechefen Ann-Sofi Andersson vill att profileringen ska bli ännu synligare det här verksamhetsåret.

Förskolan har fyra avdelningar med plats för sjuttiosex barn, som delas in i olika åldersgrupper. Mycket utevistelse och många olika aktiviteter på förskolans gård, gynnar barnens hälsa.
   – Vi har utevistelse varje dag, där mycket lärande sker. Det finns alltid någonting spännande att lära sig, säger Andersson.

Naturen ses med andra ord som en stor resurs i det hälsofrämjande arbetet och används som en naturlig del av förskolans miljö.

Uppmuntrar till miljövänlighet
Västanbyn Förskola har två certifieringar som kan förknippas med profileringen. Förskolan blev nyligen certifierad till ”Skola för hållbar utveckling”, och har sedan tidigare en Grön Flagg-certifiering.
   – Det är inte bara ur ett miljömässigt perspektiv, utan det handlar också om att vi arbetar för att få en hållbar organisation med bra struktur och bra rutiner som gynnar hela verksamheten och som bidrar till lärande för barnen och en kvalitetsutveckling.

Gemenskap och acceptans
Förskolans personal arbetar aktivt för allas lika värde.
   – Att arbeta med ”normer och värden” är en viktig del i det dagliga arbetet. Det är grunden i vårt arbete att stärka barnen i deras vardag på förskolan. Vi har många samtal om hur vi är mot varandra och belyser allas lika värde oavsett kön, ålder och kultur, berättar Ann-Sofi Andersson.

Även om förskolans har en NT-profilering, och att den är en viktig del till att möjliggöra lärandet kopplat till strävansmålen i läroplanen, är det en sak som Ann-Sofi speciellt vill lyfta som förskolans viktigaste uppdrag.
   – Att vi i förskolans verksamheter arbetar för att varje barn får en god självbild, att barnet tror på sig själv. Det har de med sig livet ut, säger Ann-Sofi Andersson och fortsätter:
   – En god självbild och tillit till sig själv är en god grund för det livslånga lärandet.
2014-11-21
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies