165018 FL
165018 FL1
165018 FL3
165018 FL4
165018 FL5
165018 FL
165018 FL1
165018 FL3
165018 FL4
165018 FL5

En liten skola med stora visioner

”Alla ska må bra.” Det är ledorden för friskolan Lyftet i Gävle. Genom ett omfattande arbete med samtal och förebyggande arbete i allt från elevnärvaro till drogmissbruk bevisar man att små skolor kan satsa stort – och göra det framgångsrikt.

– Vår verksamhet vilar på en ideologisk grund. Det är något som är ganska ovanligt inom skolvärlden i dag, konstaterar rektor Stefan Wehlin. 


När han startade friskolan Lyftet för 16 år sedan var visionen tydlig: 


– Det handlar om en helhetssyn på eleverna, deras inlärning och utveckling. Vi vill att alla ska känna sig sedda och respekterade.


Lyftet tar emot elever från sex års ålder upp till högstadiet. Man begränsar sig till 200 elever sammanlagt, vilket motsvarar cirka 20 barn per klass. Snittet per klass ligger dock i dag något lägre – något Stefan är nöjd med. 


– Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar till såväl elever som lärare, och klassrumsmiljön är en väsentlig del i det arbetet. Det gäller inte minst för barn som är i behov av särskilt stöd, säger han.


Stefan är starkt engagerad inom skolpolitik och ifrågasätter hur mycket av den traditionella skolverksamheten ser ut. På Lyftet försöker man därför i stället att hitta kreativa alternativ, hela tiden med målet att optimera förutsättningarna för inlärning.  Små klasser är ett litet, men viktigt, steg i rätt riktning enligt honom. 


165018 FL0


Skolan har även nyligen mottagit mycket goda omdömen från Skolinspektionen, något som självklart gläder Stefan. Själv anser han att det är Skolverket som borde styra landets skolor, i stället för invalda politiker. 


– Skolverket är väl insatt i skolvärlden. De flesta politiker har inte ens några utbildningskrav på sig, medan en lärare måste ha både utbildning och lärarlegitimation. Jag tycker att systemet är skevt som det ser ut i dag! 


Ett exempel på att Lyftet lyckats är att samtliga elever i tredje klass blev godkända i de nationella proven i både svenska och engelska. Resultatet vittnar dock inte om en betygshets – snarare tvärtom förklarar rektorn.   


– Det viktigaste är hur eleven mår, att man kommer in på gymnasiet och inte hamnar utanför samhället. Det kostar inte bara individen, utan även samhället, väldigt mycket att en elev inte får slutbetyg, säger Stefan. 


165018 FL2


Arbetet för elevernas välmående är synligt i allt man gör på skolan. Insatser har under det senaste året inkluderat en aktivare skolhälsovård, med skolsköterska på plats fyra dagar i veckan, samt en samtalskontakt för elever i behov av det. Man ger också mer tid för speciallärare.


– Vi har en helhetssyn på människan vi möter, det gäller både elever och personal. Det viktigaste målet är att alla på skolan ska må bra, berättar Stefan. 


Fokus ligger främst på det förebyggande arbetet, kring allt från mobbning och utanförskap till betyg och drogmissbruk. Gemensam nämnare är samtalet anser Stefan. 


– Elever berättar oftast inte något på eget initiativ, det är den vuxnes ansvar att fråga. När man sedan känner sig sedd, börjar man ofta att prata. 


Han påpekar vidare att skolans små klasser också underlättar för de vuxna att upptäcka problem i ett tidigt skede. 


– Vi måste våga ställa frågor, också om sådant som är svårt. Vi vill hela tiden vara nära eleverna och ligga tre steg före. 


Tack vare teknik kan man i dag se varje elevs närvaro för olika ämnen, något som underlättar arbetet att fånga upp den som behöver stöd. Siffrorna blir en utgångspunkt för just ett samtal.


– Om ett ämne är svårt sätter vi in en speciallärare eller annat stöd. Om någon är elak finns andra insatser, som samtalsstöd, exemplifierar Stefan. 


165018 FL6


Gävle har omfattande problem med droger bland ungdomar. Lyftet har på Stefans initiativ därför initierat ett samarbete mellan skolan, fritidsgården, polisen och Socialtjänsten. Man träffas regelbundet för att tillsammans fånga upp de elever som ligger i riskzonen. Också här har skolan en viktig roll att spela.  


– Dels träffar vi de här barnen varje dag och kan berätta vilka som är i riskzonen, dels är skolverksamheten ett effektivt sätt att hålla ungdomarna borta från destruktiva beteenden. Så länge de kommer till skolan och blir bemötta med respekt går det bra. Under loven är det svårare, sammanfattar han. 


En annan viktig del i det respektfulla bemötandet är elevinflytande. Just nu bygger man till exempel om skolgården, efter elevernas önskemål.


– När eleverna kommer till skolan vill jag att de ska känna sig både hörda och sedda, säger han. 


Respekten tar sig också uttryck i sådant som kan tyckas vara detaljer, som att rektorn ser till att lära sig elevernas namn och att vara synlig för dem. 


Satsningarna på skolan gör Lyftet unik. Arbetet för elevhälsa motsvarar det som görs på de större kommunala skolorna. Stefan skrattar till när han berättar om hur han blir bemött under möten med andra rektorer i kommunen. 


– Jag är övertygad om att det går att driva skolverksamhet på ett bättre sätt än vad som blivit norm i dag. Det är vi faktiskt ett gott exempel på. 

2016-10-03
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies