Dela artikel

Ett assistansbolag med rättspatos

Vårdföretaget Rätt och Laglig Assistans fokuserade inledningsvis på assistans och har senare kompletterat verksamheten med hemtjänst. I dagsläget dominerar de sistnämnda tjänsterna. För grundaren och ägaren Nasrin Abu el-hawa är det viktigt att verksamheten alltid genomsyras av det som är rätt och lagligt.

– Många förknippar assistansföretag med skattefusk. Vi är rättsliga och lagliga för att vi talar ingenting utanför lagens namn eller juridikens paragrafer. Alla våra anställda är akademiker och vi är mycket kunniga inom juridik. Det finns faktiskt seriösa assistansföretag, säger Nasrin som är ekonom i grunden och nu studerar till jurist.
Hon är skeptisk till den fria marknad som skapat många oseriösa aktörer inom branschen och menar att marknaden bidrar till en omänsklig bransch.
– Många företag utnyttjar systemet genom att stoppa mer pengar i fickan och ge mindre värdig vård. När jag har gjort egna kontroller i andra företag har jag sett att de inte ens har bockat för i kontrollregistren – de har inga rutiner, de har inga etikprogram eller utbildningar för de anställda. Jag försöker ge så hög vård som möjligt, säger Nasrin.

Hög kvalitet på vården når man genom att vara ett småskaligt företag vars anställda anställs av Nasrin själv. Kundens vårdplanering och behov styr verksamheten. Pratar kunden polska ordnar man med polskspråkig personal och vill kunden äta frukost klockan 12.00 på dagen är det inga problem.
– Det är kundens värdegrund som styr, inte mitt system, säger Nasrin.

2013-08-28