Dela artikel

Ett skolbibliotek likt inget annat

I september lanserade Axiell Education ett nytt digitalt skolbibliotek. Men det är inte vilket digitalt bibliotek som helst, utan ett unikt biblioteket anpassat efter varje skolas styrdokument och kunskapskrav.

Sedan 90-talet har Axiell tillhandahållit populära tjänster som SkolArena och drivit IT-system för folkbibliotek och museer. I dag är koncernen störst i världen på museumsidan och ligger på en tredje plats när det gäller folkbibliotek.

I september lanseras ytterligare en digital tjänst från Axiell Eduction – Welib. Denna tjänst är ett pedagogiskt och digitalt skolbibliotek där eleven och läsutveckling står i centrum. All litteratur går att koppla mot skolans styrdokument.

   – Det innebär att du får en mycket bättre pedagogisk relevans på det du hittar i skolbiblioteket. Det blir ett verktyg för skolbibliotekarien, läraren och eleven som kan koppla ihop de resurserna, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Eduction.

Hon menar att det blir ett stort mervärde om du kan göra kopplingen till de pedagogiska målen skolan har.

Upplägget för Welib är enkelt. Det är en digital tjänst (även om den också kan tillhandahålla tryckta böcker) som inte kräver någon installation eller särskild utbildning för att användas. Och för administratören är det enkelt att märka upp olika titlar så att de blir sökbara. För eleven kommer det bland annat gå att skapa en portfolio med hans eller hennes favoritläsning som sedan är delningsbar på sociala medier.

Welib kommer inledningsvis lanseras i Sverige, men Eva Houltzén hoppas att Axiell Education i framtiden också kan lansera tjänsten internationellt. Enligt henne finns det mycket som talar för att så blir fallet.
   – Vi har marknadens bästa teknik för sökning och pedagogisk anpassning för digitala resurser, säger Eva Houltzén.

2015-10-20