164065 RL

Expert på svåra vårdnadstvister

Advokat Riitta Lönnblad, specialiserad på straffrätt och familjerätt, har 25 års erfarenhet av rättsväsendet. Särskilt kännedom har hon av vårdnadstvister där konflikterna mellan föräldrarna är svårlösta och inte sällan beror på våld och kränkningar.

Riitta Lönnblad arbetar med humanjuridik som innefattar, utöver familjerätt, även utlänningsärenden och sociala mål(LVU, LPT, LVM).


– Jag anlitas ofta som ombud eller målsägandebiträde i komplicerade fall där kvinnan bor på skyddat boende tillsammans med sina barn. Både barnen och kvinnan befinner sig ofta i kris efter att ha lämnat en man som varit våldsam och hotfull, berättar Riitta, som är verksam i hela Sverige men också i Finland.


Trots att barnen alltid drabbas hårdast av en komplicerad och långdragen vårdnadskonflikt är det Riittas arbete att företräda sin klient, en förälder.


– Det är naturligtvis alltid min ambition att se till barnens bästa. Jag kan bara ge goda råd och företräda min klient på bästa möjliga sätt. Föräldrarna har dock det yttersta ansvaret för att tillgodose barnens behov och ge dem en stabil uppväxt. Klientens inställning i processen är mitt arbetsredskap, säger hon.


Vad många inte inser är att våld, missbruk och komplicerade vårdnadstvister ofta går i ”arv”. Som vuxna kommer många barn att upprepa föräldrarnas beteende. Detta vet hon eftersom hon inte sällan har kontakt med före detta klienter i många år efter avslutad process. Flera av tidigare klienters barn är nu Riittas klienter, både i tvistemål och brottmål.


– Mina klienter befinner sig oftast i kris. Man glömmer barnen i sin kamp för att bevisa och övertyga vilken bra förälder man är, förklarar Riitta.


Hennes långa erfarenhet gör att hon har insikt i hur domstolarna fungerar och resonerar. Hon råder sina klienter att tänka efter vad de säger när de talar om den andra föräldern.


– Jag försöker förklara för klienten vad som är relevant att ta upp i en vårdnadsprocess. Är man för hatisk mot den andre föräldern kan det drabba en själv. Rätten menar att man för över sitt hat till barnen vilket självfallet är skadligt för dem, berättar Riitta.


Alla föräldrar anser att de ser till barnens bästa, men de saknar många gånger förmåga att se barnens situation utifrån. Det är två vuxna som separerar från varandra, men barnen separerar inte från dem. Många föräldrar ”bearbetar” separationen genom att processa om barnen, menar Riitta.


Det finns dock föräldrar som inte är lämpliga att ta hand om sina barn. Barnens hälsa och utveckling, både på kort och lång sikt, måste beaktas i bedömningar om vad som är bäst för dem.


– Utredarna på familjerätten, som har till uppgift att på domstolens uppdrag genomföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, måste bli bättre på att utreda barnens vilja och vad som är bäst för dem., säger Riitta.


Enligt henne ska man naturligtvis lyssna på barnen och ta in vad de säger, men det är viktigt att aldrig be dem att ta ställning – att aldrig lägga ansvaret på dem.


– Det är också väldigt viktigt att det ombud man anlitar är specialiserad på de områden man behöver hjälp med, avslutar hon.

2016-08-24
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies