141162-Nemko

Experter på regulativa tjänster

På en global marknad där produktsäkerhetskraven för elektronik varierar mellan länderna är Nemko Sweden specialister på att hjälpa tillverkare och importörer att få produkter godkända. De hjälper sina kunder att utveckla produkter så att konstruktion, dokumentation samt märkningar lever upp till olika länders krav. Dessutom har företaget en omtyckt kursverksamhet och man har själva tagit fram en handbok om CE-märkning.

Sedan 80 år tillbaka hjälper Nemko elektroniktillverkare att ta fram produkter som är säljbara. Genom att gå in tidigt i produkt­utvecklingsprocessen är de tillverk­ningsföretagets bollplank under framtagningen av certifierad och godkänd elektronik för världens alla marknader. På Nemko Sweden vet man exakt vad som krävs för att uppfylla produktsäkerhetskraven i olika länder.
   – Nemko är en global koncern som finns över hela världen. Vår styrka är att vi kan världens alla marknader för elektronik och kan ta fram tydliga riktlinjer för vad som krävs för att få sin produkt godkänd i olika länder. Alla svenska kunder berörs minst av kravet på att uppfylla CE-lagstiftningen inom EU/EES och många exporterar dessutom till andra marknader vilket ställer ytterligare krav, säger Peter Hansson Ardbro, General Manager på Nemko Sweden.

Att ta in företagets expertis är ett sätt att spara pengar, särskilt om Nemko Sweden kan medverka redan tidigt i produktutvecklingen. Då har de möjlighet att hela tiden vägleda och justera utvecklingen för att den ska leva upp till gällande säkerhetskrav.
   – Som tredje part kan vi inte föreslå tekniska lösningar, men vi kan hjälpa kunden att förstå hur den ska tolka standarder och lokala krav. Vi kan även granska konstruktion­en löpande och tidigt komma med feedback om något avviker. På så vis löper arbetet på och risken för oväntade bakslag minimeras.
   Ett annat vanligt uppdrag är att gå in som rådgivare när en befintlig produkt ska introduceras på en ny marknad. Genom att kunden redan tidigt tar reda på vad som gäller kan processen löpa på smidigt.
   – Då gör vi en utredning där vi samman­s­täller all fakta om vad som krävs, vad som behöver kompletteras, kostnader och hur lång tid introduktionen kan förväntas ta.
Kraven kan variera en hel del mellan länder.
Generellt är kraven oftast lägre för industriprodukter medan det för konsument­produkter ofta krävs nationella godkännanden.

En annan tumregel är att desto högre risk en produkt kan medföra (exempelvis högrisk­produkt som en medicinteknisk produkt med livsu­ppehållande funktion) desto komplexare är godkännandeprocessen. Som komplement till sin huvudverksamhet erbjuder Nemko Sweden kurser inom regulativa krav, som CE-märkning. Bolaget har även tagit fram en CE-handbok som sammanfattar lagstiftningen.
   – Det här har visat sig vara ett bra sätt att förmedla vår kunskap och bygga samarbeten med våra kunder.
   I dag har Nemko Sweden omkring tio procent av marknaden. Visionen är att dubbla den siffran och vara ”top of mind” när ett elektronikföretag har behov av regulativa tjänster.
   – Vi är ett litet team med den globala
organisationen i ryggen – det är vår styrka. Det ger våra kunder fördelen att de inte blir beroende av kontakten med en person hos oss. Här på kontoret är vi alla seniora från branschen och var och en känner väl till våra kunder och deras ärenden.

2014-01-07
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies