157029 DI

Få rätt behandling anpassad för dig

På psykoterapimottagningen Dininsida arbetar man med en bred och öppen inställning till terapi. Här anser man att individens erfarenheter och behov ska styra vilken behandling som passar bäst, vilket inte är några problem då de flesta evidensbaserade psykoterapeutiska metoder finns representerade bland mottagningens 14 psykologer och psykoterapeuter. Efter inledande samtal med klienten har man stor frihet att tillsammans bestämma fortsatt väg för terapin.

Dininsida startades 2013 av den legitimerade psykoterapeuten Kristina Pettersson samt entreprenören Björn Granberg. I den ljusa och trivsamma mottagningen, centralt belägen på Stortorget i Gamla stan, arbetar 14 psykoterapeuter och psykologer vars samlade kompetens ger stora möjligheter till individanpassad terapi.

– Här finns bland annat familje- och parterapi, dansterapi, psykodrama, kognitiv beteendeterapi, mindfulness och meditation, berättar Kristina Pettersson, som själv är specialiserad inom trauma- och dansterapi samt är mindfulnessinstruktör.

Många av terapeuterna har en kreativ bakgrund vilket förmodligen gör dem mindre benägna att fastna i tanken på att det finns en metod som passar alla människor och kan användas för att behandla alla problem.

– När vi träffar en klient för första gången är det individen som avgör vilken form av terapi som ger just den människan störst chans att läka och utvecklas, säger Kristina Pettersson och förklarar att det är därför det är så angeläget att mottagningens terapeuter har bredd i sina respektive kompetenser.

Den holistiska utgångspunkten har sin grund i övertygelsen om att kropp, själ och tankar hör ihop och samspelar med varandra.

– Det här synsättet gör det så viktigt för oss att kunna erbjuda olika former av kroppsterapi där kropp, andning och rörelse används för att komma i kontakt med problematikens kärna, förklarar Kristina Pettersson och nämner dansterapi som exempel på en kroppsorienterad psykoterapi.

Mer verbala metoder som finns på mottagningen är bland annat kognitiv beteendeterapi(KBT) och Acceptance and Commitment Therapy(ACT).

– KBT är en förening av kognitiv terapi och beteendeterapi som främst fokuserar på nuet och på att förändra vissa beteenden, förklarar Kristina Pettersson och tillägger att fobier ofta botas med KBT-behandling.
ACT är en inte lika känd metod, men kan enkelt beskrivas som en variant av KBT med inslag av mindfulness. Enligt metoden ska man fokusera på att acceptera situationer i nuet i stället för att undvika dem.

Terapi i brevform
För klienter som bor långt bort eller för dem som har ett pressat schema erbjuder Dininsida även onlineterapi via Skype.

– Onlineterapin fungerar precis som en vanlig terapi men passar framför allt alla som inte har så omfattande svårigheter, säger Kristina.

Ytterligare en innovativ behandlingsmetod är terapi i form av brevväxling mellan klient och terapeut.

– Brevterapin passar dem som tycker att det är svårt att föra ett traditionellt terapeutiskt samtal. Kanske känner man att det är lättare att utrycka sig i skrift, förklarar Kristina Pettersson.

Brevterapin har också den klara fördelen att man enkelt kan återvända i terapin eftersom de skrivna breven inte är flyktiga som orden i ett samtal. I framtiden hoppas och tror Kristina att den här formen av terapi kommer att bli vanligare med tanke på de fantastiska möjligheter som det innebär att kunna hjälpa fler människor som annars inte skulle sökt terapeutisk hjälp.

På Dininsida är man specialister på att behandla människor som genomgått olika sorters traumatiska upplevelser. Mottagningen är bland annat ledande i Sverige på behandling med Lifespan Integration-metoden som är en skonsam och effektiv metod som går ut på att hjälpa hjärna och kropp att förstå att en traumatisk händelse är över. Det kan handla om alltifrån posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, till mindre trauman eller försummelse i barndomen.

– Många människor i Sverige i dag lider av PTSS. Det beror på att man varit med om hemska saker som krig, överfall eller övergrepp, och följderna blir att dessa erfarenheter präglar och hindrar en i vardagen, berättar Kristina Pettersson.

Utöver enskild terapi håller Dininsida också kurser i mindfulness, yoga och meditation. Tre verktyg för kropp och tanke som i mångt och mycket påminner om varandra. Centralt handlar det om att vara närvarande i nuet samt att på olika sätt uppmärksamma kroppens och tankarnas reaktioner. Den inåtriktade uppmärksamheten kan efter träning hjälpa en person att hantera utmanande situationer i vardagen.

Flera av terapeuterna på mottagningen använder sig framgångsrikt av dessa verktyg även som inslag i den enskilda terapin.

Dininsida erbjuder även coachning för alla som känner att de kört fast i livet. Man kan få hjälp att komma vidare, hitta vem man är och den potential alla människor bär inom sig men som många famlar efter.

I framtiden hoppas Kristina Pettersson på en utveckling av mottagningens kurs- och utbildningsutbud.

– Arbetet med att bredda verksamheten ytterligare pågår ständigt, avslutar hon.2015-11-16
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies