152076-bergslagsgarden
152076-bergslags
152076-bergslagsgarden
152076-bergslags

För dig som vill hjälpa andra

Stiftelsen Bergslagsgårdar är en icke-vinstdrivande familjevårdsstiftelse som sedan starten 1986 har ägnat sig åt konsulentstödd familjehemsvård för såväl barn och ungdomar som vuxna. ”Vi omspänner hela livscykeln och de personer som har behov av placering i familjehem”, säger stiftelsens verkställande direktör Lars Huss.

Verksamheten finansieras ytterst av skattemedel eftersom det är kommuner och Kriminalvården som köper tjänsterna. Behovet av insatsen familjehemsvård utreds, bedöms och beslutas av socialtjänsten och Kriminalvården, två kunder som Bergslagsgårdar har kontinuerlig kontakt med. Det handlar framförallt om att kunna matcha rätt familjehem med den person som ska placeras. Situationen kan se ut på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att personen behöver stöd och hjälp i sin livssituation. När det kommer till barn och ungdomar handlar uppdraget mycket om vård, skydd och fostran.
   – Man ska som placerad kunna känna trygghet, ha en ordnad skolgång eller sysselsättning, samt bra dygnsrytm med vila, mat och fritid. Saker som ger en större balans i livet, förklarar Lars Huss.

För vuxna kan det handla om att hitta en öppning för att bli av med ett pågående missbruk och för att lyckas med det krävs både stöd och gemenskap. Det är viktigt att förstå att det finns gott om människor som verkligen bryr sig och vill hjälpa andra. Alla har möjlighet att börja om på nytt, och ibland räcker det med att byta livsmiljö och kontaktnät.
   – Familjehemmen har ett nära samarbete med arbetsgivare som kan erbjuda den placerade en meningsfull sysselsättning, säger Lars.

Vägen tillbaka handlar även om att man måste ”läka sina sår”. Därför är det viktigt att hitta stabila familjehem som har tålamod, förståelse och gott om kärlek. För att se om en familj är beredd och lämplig för uppdraget bokas flera möten in.
   – Vi har ett konstant behov av fler familjehem. Det krävs ju en del av en sådan familj. Man ska vara intresserad och känna sig beredd på att ta ansvar, och ha förmågan att bjuda in den placerade i sin familj, avslutar Lars Huss.

2015-03-06
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies