165072 GW
165072 GW0
165072 GW
165072 GW0

Förändringar som skapar välmående och mer produktiva arbetsplatser

GoToWork är konsultföretaget som med själ, hjärta och personlig kontakt hjälper företag att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs. Med hjälp av skräddarsydda lösningar baserade på din verksamhets behov kan du öka både företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden och medarbetarnas produktivitet. De tjänster och förändringar som GoToWork erbjuder leder garanterat till utveckling som du kanske inte ens visste att du behöver.

Med flera decenniers gemensam erfarenhet av bland annat arbetsplatsutveckling, projektledning, organisationsutveckling, marknadsföring och lokalplanering valde Karolina Mölldal och Karin Ståhl att starta GoToWork 2013. Tillsammans med sina sju medarbetare och ett stort branschnätverk erbjuder de i dag företag, myndigheter och organisationer att skapa arbetsmiljöer för ökad trivsel och produktivitet.  


– Vi startade med visionen om att bli marknadens vassaste konsulter och den ambitionen har vi lyckats med, säger Karin självsäkert. 


GoToWorks verksamhet vilar på tre ben – arbetsplatsstrategier, förändring av arbetssätt samt projektledning.


– Väldigt förenklat kan man sammanfatta vårt uppdrag att vi hjälper företag att öka sin vinst genom att skapa arbetsglädje och förutsättningar för deras medarbetarare att öka sin produktivitet, säger Karolina. 


Tillvägagångssätt

För att kunna ta fram olika strategier för hur en verksamhet kan förändras inleder man på plats hos kunden ett samtal med ledningsgruppen för att ta reda på vilka krav deras affärsstrategier ställer på utveckling av produktivitet och arbetsmiljö. 


– Vi behöver tydliggöra för våra kunder vilka styrkor de har och vilka möjligheter som en förändring kan leda till, förklarar Karin. 


Efter samtalet med ledningsgruppen genomförs en enkät bland medarbetarna. Med hjälp av en nulägesinventering tar man reda på hur arbetssätt och kontorsmiljöer ser ut i nuläget. 


– Vi vill bland annat veta hur nöjda och stolta de anställda känner sig och hur de upplever sina möjligheter att arbeta produktivt, berättar Karin. 


För att kunna presentera en fullständig analys av nuläget kombineras dessa undersökningar med GoToWorks egna observationer av hur arbetsmiljön på kontoret ser ut. 


– Vi tittar bland annat på hur de olika utrymmena används och hur många som dagligen rör sig på kontoret, säger Karolina. 


Med hjälp av sina observationer formulerar de sedan en föranalys som de presenterar för företagets ledningsgrupp, något som är avgörande för att avslutningsvis kunna påvisa vilka resultat som förändringarna resulterat i. 


När det sedan är dags att genomföra de förändringar som man kommit överens om arbetar man en hel del tillsammans med de enskilda medarbetarna. En fas i processen som de båda tycker är lite extra utmanande och tillfredsställande. 


– Människorna är både det bästa och det svåraste vi har att arbeta med, säger Karin och ler. 


Beroende på vilka behov kunderna har innehåller förändringsprocessen bland annat utbildning av interna företagsledare. Man genomför fysiska förändringar av de befintliga lokalerna eller hittar nya kontorslokaler som passar verksamheten bättre. 


– Baserat på våra analyser skapar vi de arbetsplatser och miljöer som behövs för att de anställda ska må bra och få möjlighet att genomföra sitt arbete på bästa sätt, säger Karolina. 


Ofta handlar dessa förändringar om att med hjälp av bland annat möbler och interiör skapa flexibla kontor där man kan välja hur man vill arbeta.


– En del människor vill sitta där det är tyst och lugnt medan andra vill arbeta där det rör sig mycket folk och tempot är högre, förklarar Karin när hon ska ge några exempel på hur man kan förändra ett kontor för att öka trivsel och produktivitet. 


Vill hjälpa fler att växa

Företag som erbjuder flexibla och rörliga sätt att arbeta ökar sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Något som är oerhört viktigt i dag då det är svårt att locka personer med rätt sorts kompetens. 


– Skickliga medarbetare som trivs på arbetet är en avgörande faktor för hur dagens företag kan förbättra sin produktivitet och sina leveranser, säger Karolina.  


När förändringsprocessen är färdig genomför GoToWorks konsulter en ny skriftlig undersökning bland kundens medarbetare. Något som är viktigt för att synliggöra de effekter som åtgärderna lett till. Företagsledare efterfrågar ofta konkreta beräkningar av de ekonomiska vinsterna som följer på de genomförda förändringarna. 


– Vi föredrar att tala om återbetalningstid och kan redogöra för hur lång tid det kommer att ta innan kundens investeringar leder till ekonomisk vinst, förklarar Karin. 


GoToWork är i kraftig expansionsfas och söker nya skickliga konsulter och projektledare.   


– Vi kan erbjuda en fantastisk arbetsplats där arbetsglädjen är stor, säger Karolina.


GoToWork är redan vassast på marknaden, enligt Karolina och Karin, och arbetar riktat och fokuserat för att sprida information om de tjänster de erbjuder och vilka positiva effekter de kan leda till. 


– Vi vill att människor ska må bra på sina arbetsplatser och vi vill hjälpa ännu fler företag att växa!

2016-10-17
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies