Dela artikel

Framgångskonceptet lever vidare

Med lång erfarenhet inom specialsnickeri har H-snickerier på senare år expanderat genom att starta Dörrfabriken och Köksfabriken. Två enheter inom snickeriet som erbjuder kvalitativa helhetslösningar med estetik. Hela tiden med kundens bästa i fokus.

H-snickerier startades redan 1986 och fungerade länge som ett mindre familjeföretag med många återkommande kunder i behov av funktionella och vackra snickerilösningar för unika miljöer. För ett par år började de leverera säkerhetsdörrar av svensk standard, med dekorativa och anpassade träfronter, till bostadsrättsföreningar och byggföretag.
   – Vi hade lång erfarenhet av att tillverka träfronter till leverantörer av säkerhetsdörrar, men såg behovet hos företagen att minska antalet mellanled. Därför ville vi erbjuda en prisvärd helhetslösning där vi ensamma står för tillverkning och montering av hela dörren, berättar verkställande direktör Patric Holmgren.

Dörrfabriken specialiserar sig på känsliga miljöer där de nya dörrarna måste smälta in. Ofta handlar det om kulturminnesskyddade byggnader där den nytillverkade dörren ska efterlikna eller anpassas till befintliga dörrar och snickerier.
   – Förutom att våra dörrar är vackra håller de också högsta säkerhetsstandard, där alla delar i tillverkningsprocessen är CE-märkta, säger företagets koordinator Eva Lindorm.

En CE-märkning garanterar buller-, brand- och inbrottsskydd enligt svensk standard och är en trygghet för kunden då eventuella låsbyten och reparationer går snabbt och lätt. Utöver säkerhetsdörrar tillverkar och levererar även Dörrfabriken dörrar helt i trä, glas eller metall. Dels för moderna miljöer, men också anpassade efter äldre förlaga. Den stora framgången för Dörrfabriken har gjort att H-snickerier även satsar på samma helhetskoncept inom kök. Under namnet Köksfabriken levererar och monterar man i dag hela kökslösningar från Marbodal åt byggföretag runt om i Storstockholm.
   – Vårt sätt att arbeta ger stora vinster för kunden. Att samarbeta med ett enda företag innebär att man kommer undan en massa krångliga och tidskrävande processer. Det faktum att vi har vårt snickeri innebär ytterligare den stora fördelen att vi snabbt kan komplettera och modifiera stommar och luckor, säger Patric Holmgren.

Förutom satsningen på kök arbetar man intensivt för en ISO-certifiering av hela företaget.
   – En sådan certifiering innebär ytterligare en kvalitetsgaranti för våra kunder, avslutar Eva Lindorm.

2015-03-05