165049 NE
165049 NE0
165049 NE1
165049 NE2
165049 NE3
165049 NE
165049 NE0
165049 NE1
165049 NE2
165049 NE3

Framgångsrik satsning på IKT skapar framtidens skola

Brommaskolan Nya Elementar går i bräschen för hur man arbetar med informations- och kommunikationsteknik(IKT) i undervisningen. Målet är att vara Stockholms mest attraktiva skola för både elever och lärare. Och med forskningsbaserade och strukturerade satsningar på teknik garanterar skolans elever en utbildning i framkant.

Nya Elementar är en attraktiv och välfungerande F–9-skola. Här vill många föräldrar att deras barn ska gå och kön för en plats är därmed lång. Skolan är en så kallad en-till-en-skola vilket betyder att alla elever har varsin digital enhet. De yngre eleverna arbetar med surfplattor och de äldre med bärbara datorer. 


– Hårdvaran är ett medel för att utveckla skola och undervisning och vi ser till att det råder balans och jämnvikt mellan teknik och pedagogik, förklarar Mikael Odin, skolans rektor. 


För att en skola ska vara framgångsrik och garantera alla elever en likvärdig utbildning krävs att lärarna arbetar i gemensam riktning mot samma mål och enligt överenskomna värderingar och principer. 


– Hos oss arbetar samtliga lärare med IKT och i mitt rektorsuppdrag ingår att jag ger dem förutsättningar att använda våra digitala verktyg på ett sätt som utvecklar både skolan och eleverna, säger Mikael. 


Många av Nya Elementars lärare är erfarna och skickliga på att arbetar med IKT, och de förmedlar sin kunskap till övrig personal med hjälp av bland annat workshops och föreläsningar. Man arbetar utefter en noga avvägd balans mellan framåtdrivande och förankring. Att hela tiden arbeta framåt, samtidigt som man vårdar de kunskaper man erövrat, och vågar ta klivet in i det okända är avgörande för att skolan ska kunna vara med och forma framtidens utbildning, menar Mikael.


– Världen förändras hela tiden och Nya Elementar ska vara med. För att vi ska kunna delta i skapandet av morgondagen måste vi våga röra oss framåt och ta första steget, även om vi inte har en fullständig bild av hur det ser ut i slutet. Vi ska inte stå stilla och vänta på att någon annan ska berätta för oss hur det kommer att bli, säger han bestämt. 


En god arbetsmiljö för alla

Mikael leder systematiskt Nya Elementar med fokus på tydlighet, samsyn, närhet och trivsel. 


– För att vi ska lyckas med mina ambitioner, samt att skapa och bibehålla en attraktiv och trygg skola där eleverna får undervisning av högsta kvalitet, krävs bland annat professionella medarbetare i alla yrkesfunktioner, förklarar han. 


En god arbetsmiljö, både för personal och elever, är ytterligare något som Mikael Odin värnar om. 


– För att våra medarbetare ska trivas och för att deras fantastiska kompetens ska komma eleverna till nytta måste alla känna till hur skolans stödfunktioner fungerar och är organiserade. För att lärarna ska kunna arbeta självständigt måste vi dessutom ha en organisation som i alla led är strukturerad och tydlig, berättar han. 


Något som besökare och nyanställda ofta uppmärksammar. 


– Jag har arbetat på andra skolor genom åren där pedagogens roll varit en enmansshow och planeringen inför ett nytt läsår "uppfinns" i början av augusti. På Nya Elementar har varje ämneslag nogsamt planerat ett läsårshjul för att skapa en undervisning för alla elever som går över tid, och som ger eleverna en optimal kunskapsbank inför högre studier, berättar Lena C Pettersson, nyanställd lärare på skolan. 


Enligt henne är Nya Elementar en mycket komplex arbetsplats där struktur och dokumentation på detaljnivå råder. Beslutsvägarna är korta och taket högt.


– Eleverna är studiemotiverade och ger en bra social presentation av sig själva. De har förstått att vi vuxna i huset är här för deras skull och inte tvärtom. Våra elever trivs på skolan och då trivs även vi vuxna – alla möter varandra varje dag med ett leende.


Ska leda IKT-utvecklingen

Förutom arbetsglädje är samarbete och kollegialt stöd ytterligare förutsättningar för att skolan ska kunna utföra sitt uppdrag.


– Den som vill arbeta här ska tycka om att samarbeta och fungera bra i grupp. Att vi samverkar och arbetar tillsammans för elevernas bästa ingår i vår värdegrund, säger Mikael Odin kompromisslöst. 


Hans arbete för att skapa en tydlig organisation och en god arbetsmiljö syftar naturligtvis ytterst till att ge eleverna möjlighet till en utbildning i världsklass där alla, oavsett bakgrund och förmåga, får den undervisning och det stöd de enligt svensk lag har rätt till. 


– Jag vet att föräldrar som kommer hit känner att vi driver en professionell verksamhet där eleverna trivs och får en bra utbildning, säger Mikael. 


Undervisningen på Nya Elementar är baserad på vetenskap och flera forskningsprojekt pågår på skolan. Samarbetet man har med universitet och högskolor är ett tydligt exempel på viljan att utvecklas och bredda sina perspektiv. Man arbetar systematiskt för att ta fram och hitta digitala läromedel som stimulerar och utvecklar elevernas kunskapsutveckling och lust att lära.  


– Vi är bland annat med och utvecklar en digitaliserad metod för screening av de yngsta elevernas läs- och skrivutveckling. Hos oss ska alla elever som lämnar årskurs ett kunna läsa, berättar Mikael.


Just övergången mellan årskurser och stadier är okomplicerad för eleverna på skolan. För att åstadkomma denna trygghet arbetar man med en tydlig röd tråd från förskoleklass till årskurs nio. Ett praktiskt exempel på varför Mikael värderar samarbete så högt. 


Hans mål och visioner för Nya Elementar är genomtänkta och väl formulerade. Här ska man leda utvecklingen av IKT inom skolvärlden, man ska vara den attraktivaste arbetsplatsen för lärare och elever i Stockholm och man ska hela tiden arbeta med att förädla det som är bra i verksamheten. 


– Vi vill bidra till stadens vision om att vara en världsledande kunskapsregion och jag anser att vi har en självklar plats som ett exempel på hur den visionen ser ut i grundskolan, säger Mikael Odin avslutningsvis. 

2016-10-11
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies