185073 FS1
185073 FS2
185073 FS1
185073 FS2

God lärmiljö för lärande

God lärmiljö är något abstrakt tills det blir verklighet. Tydlig struktur kring ordningsregler, förhållningssätt och likabehandling skapar trygghet, nyfikenhet och kreativitet hos såväl pedagoger som elever.

– Vi har uppdaterat ordningsregler, förhållningssätt och likabehandlingsplaner på skolan. Vi jobbar hårt med att förankra dessa i klassrummen och bland vårdnadshavare, säger Christian Åhlberg, ny rektor på Finnstaskolan i Bro. Vi vill ha en trygg skola med studiero, som lika delar arbetar med kunskapsutveckling och social utveckling. 


Skolan har 385 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här arbetar cirka femtio engagerade pedagoger och en rektor med tydliga visioner. Finnstaskolan har en utvecklingsbenägen verksamhet och idag köar elever för att komma till skolan.


– Vi anpassar våra pedagogiska miljöer på ett sätt som gynnar allas utveckling. Vi har exempelvis utökat undervisningstiden i slöjd, idrott och musik. Det skapar fler halvklasstillfällen som vi använder till att utveckla barnens läs- och skrivförmåga, berättar Christian. Det är något som uppskattas av både pedagoger, vårdnadshavare och elever. 


Upptagningsområdet är en socioekonomiskt bra blandning, vilket på skolan skapar goda förutsättningar för att lära sig svenska och att komma in i skola och samhälle på ett bra sätt. 

Steget mellan årskurs 3 och årskurs 4 är ganska stort vad gäller det språk som används i undervisningen och för Finnstaskolan är det otroligt viktigt att alla elever klarar de nationella proven i årskurs 3, för att få en så smidig övergång till mellanstadiet som möjligt. 


185073 FS3


– Förskoleklassen är idag en obligatorisk skolform, så vi kan börja med läs- och skrivinlärning ett år tidigare. Vi har effektiviserat modellen för hur vi tänker kring läsförståelse och läsutveckling genom vår förstalärare i svenska. Detta är ett av våra prioriterade områden vad gäller fortbildning för lärare, och ska resultera i att samtliga av våra elever kan läsa när de börjar i årskurs 1. Vi har en röd tråd kring lärande genom alla årskurser, samt även i fritidsverksamheten. 


Finnstaskolan arbetar för en god dialog med vårdnadshavare. Inflytande från vårdnadshavare är viktigt och skolan ser till att information når fram till vårdnadshavare oavsett språktillhörighet. 


– Det som är kännetecknande för skolan är den varma och härliga atmosfären. Det finns en fin kamratskap på skolan och här hjälps vi alla åt. 


Rektor Christian menar att han blivit väl mottagen i kommunens rektorsgrupp och på skolan. Han har snabbt kommit in i skolans verksamhet och fått gehör för sina idéer. Han jobbar i ett team där alla jobbar mot samma mål. 


– Vi vill ge eleverna framtidstro. De ska känna att de har utvecklats till självständiga individer som kan göra bra ifrån sig i nästa steg, när de lämnar Finnstaskolan. 

2018-10-16
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies