176063 GS2

Pengar på rot

Emmabodabaserade Grimslövs Skogstjänst erbjuder skogsvårdstjänster av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Med omsorg om miljö, återväxt och med sina uppdragsgivares intressen i första rummet förbereder man skogen för effektiv och varsam avverkning.

Grimslövs Skogstjänst grundades 2005 i efterdyningarna av stormen Gudrun som med förödande kraft drabbade industri, infrastruktur och skogsägare i hela södra Sverige. På grund av hög brandrisk och hotande insektsangrepp var traktens skogsägare tvungna att på väldigt kort tid rensa sina marker på stormfällda träd. 


Grimslövs Skogstjänsts ägare och grundare, Mikael Samuelsson, var vid tillfället just hemkommen efter att i flera år ha arbetat i den tyska och österrikiska skogsindustrin. 


176063 GS3


– Under mina år utomlands hade jag skaffat mig kunskap och erfarenhet. Något som visade sig vara eftertraktat, och för att kunna hjälpa mina uppdragsgivare att rensa upp i skogarna i den takt som krävdes anställde jag duktigt folk och grundade Grimslövs Skogstjänst som enskild firma, berättar Mikael. 


När röjningsuppdragen efter Gudrun var avslutade riktade Mikael in verksamheten mot skogsvård. År 2010 ombildades företaget till aktiebolag och sedan dess har Grimslövs Skogstjänst AB etablerat sig som en betydande och pålitlig aktör på den hårt konkurrensutsatta sydsvenska marknaden för skogsbruk och träindustri. Utöver den höga kvalitet man levererar uppskattas företaget för sin tydlighet.


– Vi fungerar som en länk mellan industri och skogsägare och att kommunikationen fungerar mellan alla inblandade parter är oerhört viktigt, säger Mikael. 


I de skogsvårdande tjänster som företaget erbjuder ingår bland annat markberedning, röjning, skadedjursbekämpning och nyplantering. 


– Vi gör skogen klar för avverkning helt enkelt, förklarar Mikael. 


All fällning sker manuellt med motorsåg och utförs av erfarna skogsarbetare som vet hur de ska såga för att inte trädet ska förlora i värde. Ofta handlar det om stora ekar som om de behandlats på rätt sätt vid fällning kan inbringa stora summor till skogsägaren. Väldigt små felskär kan innebära förluster på flera tusen kronor. 


– Det handlar om väldigt små marginaler, säger Mikael.


Han berättar att skogsägare ofta ifrågasätter varför de ägnar så lång tid åt att studera trädet. 


– När det förstår vilka stora vinster vår noggrannhet leder till brukar de låta oss sköta vårt jobb i fred, ler han. 


Inför nyplantering av så trädplantor är en noggrann markbearbetning avgörande för slutresultatet. Marken måste luckras upp och det underliggande moränlagret måste blottläggas. 


– Man måste göra så här för att plantorna ska bli livskraftiga och tåla insektsangrepp, förklarar Mikael. 


Ytterligare ett sätt att skydda de känsliga småplantorna är att behandla dem med ett illasmakande medel som gör att rådjur och älgar lämnar dem ifred. 


– Vi använder ett nedbrytbart naturpreparat som varken skadar växter eller djur, säger Mikael. 


För ett företag som livnär sig på skog är det naturligtvis helt avgörande att vårda den och säkra tillväxten.  Företaget har så kallat grönt körkort vilket betyder att man har grundläggande kunskaper om skogens natur- och kulturvården och hur man ska arbeta för att bevara dessa. 


Hur skogsägaren sköter sin skog är ytterligare en avgörande faktor för tillväxt. Man kan inte bara låta den stå utan den måste ha tillsyn och skötsel. 


– Jag brukar säga att man ska gå sin söndagspromenad på egen mark för att kontrollera vad som behöver åtgärdas, säger Mikael. 


Han jämför skogen och träden som växer i den med morötter i en köksträdgård.


– För att få stora och fina morötter måste du gallra, förklarar han. 


176063 GS4


Grimslövs Skogstjänst har idag 35 anställda och eftersom företagets tjänster är hett eftertraktade behöver man anställa nya skickliga skogsarbetare för att kunna expandera i takt med efterfrågan. 


– Det största problemet i vår bransch är att arbetet, trots att det är tungt, är dåligt betalt, förklarar Mikael.  Han anser att man behöver lägga tid och resurser på att få ungdomar att intressera sig för en framtid inom naturbruk.


– Skogsbruk och träindustri står för en mycket stor del av Sveriges BNP och vi är helt beroende av ett kvalitativt och långsiktigt bruk av vår svenska skog, säger Mikael.  


Som arbetsgivare kallar Mikael sig hård men rättvis. Han är mycket mån om sina anställda och tillåter inga tendenser till kränkande behandling. 


– Vi är som en stor familj här på Grimslöv och för att kunna leverera på topp är det oerhört viktigt att alla mår bra på jobbet, säger Mikael. 


2017-11-28
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies