211010_02
211010_06
211010_03
211010_04
211010_05
211010_02
211010_06
211010_03
211010_04
211010_05

Grundskola med ett bra likvärdighetsperspektiv

Det sjuder av liv och rörelse. Vi är på Farsta Grundskola Adolf Fredriks Musikklasser. Här läser tusen elever på låg-, mellan- och högstadiet i stora och vackra byggnader som renoverades för bara några år sedan. Och här pågår ett stort förändringsarbete! - Vi vill att våra elever ska lyckas! De är vår framtid!

Rektor på skolan är sedan några år tillbaka Cathrine Sahlsten, och det är henne vi möter i denna pampiga kommunala skola, där 2/3-delar av eleverna kommer från Farsta, en förort till Stockholm med en väldigt varierad bebyggelse, och resten av eleverna, som går i Adolf Fredriks musikklasser kommer från både Farsta och från andra platser.

Här läser hela 1 000 elever och man är 150 medarbetare, varav 75 lärare.


Påbörjat ett förändringsarbete

   − Vi har påbörjat ett förändringsarbete som pågått ett par år. Det har blivit en fördjupad samsyn med en mer pedagogisk plattform med professionalitet, berättar Cathrin, när vi sitter med henne i en av de stilrena byggnaderna med den ena av två skolgårdar utanför fönstret där man kan se ut över myllret av glada elever.

   − Nu arbetar vi med röda tråden, likvärdigheten och samstämmigheten och att skapa en bra kursplan och ämnesutveckling, från förskoleklass och upp till nian. Vi vill ge eleverna en fast lektionsstruktur i ett likvärdigt upplägg. Oavsett vilket ämne det är ska en lektion börja och sluta på ett visst sätt. Det ger eleverna en bra igenkänning och förutsägbarhet, fortsätter Cathrine.

  − Det som ger goda resultat i undervisningen är också att våra pedagoger har byggt upp goda relationer med eleverna och kan då ha anpassade och höga förväntningar på eleverna.

Hon drivs av att hon är mycket intresserad av skolutveckling och att hjälpa människor generellt, och är mycket mån om att det ska gå bra för både personal och elever. 


Viktigt med värdegrundsarbete

Cathrine berättar att värdegrundsarbetet är viktigt. Eleverna skall trivas och känna sig trygga och ha studiero under lektionerna 

   − Vi arbetar med verksamhetsutveckling ur ett likvärdighetsperspektiv helt enkelt.

Skolans värdegrunder kan beskrivas i fem ord, vilka man ser på skolans hemsida, de sk ”Farstaorden”! Cathrine berättar att personalen på skolan ganska tidigt tog sig en funderare över vad det är som enar skolverksamheten här. 

   − Eleverna är vår framtid, så det är viktigt att det är fokus på undervisningen och att de lyckas på skolan. Att de lär sig att ta ansvar för sitt lärande och att de känner att de kan lyckas, menar hon.


Farsta Grundskola har HBTQ-certifierat sig 2017. Skolan har varje år uppskattade kärleksveckor där personalen berättar om hur man kan umgås med varandra på ett bra sätt. 

  − Lärargruppen driver detta projekt och vi har ett mycket bra kompetensarbete som går ut på att hjälpa alla elever hur de ska bete sig för att lyckas! Det är detta som blivit vår framgångsfaktor.


Differentierad och varierad undervisning

Undervisningen för skolans elever är differentierad och varierad. Till viss del är den temabaserad och ämnesövergripande. Lite på olika sätt beroende på vilket stadium eleverna läser på. Personalen inom varje arbetslag strävar arbeta tematiskt och ha gemensamma ämnesområden där man väver ihop olika ämnen och knyter an till liknande gemensamma saker.

  − Vi har även gemensamma temaområden som hela skolan följer och arbetar efter. Vi har ett stort solidaritetsarbete här på skolan för utsatta barn, där vi samlar in pengar och skickar till behövande barn, informerar Cathrine.


Tidigt ute med digitalt lärande

Det digitala lärandet finns förstås också på skolan. Skolans pedagoger var tidigt ute med att anamma de plattformar som Stockholms stad har; som smartboards och läsplattor samt Teams när personalen kommunicerar med varandra.

  − Men vi ska ha en varierad undervisning; det är viktigt med BÅDE papper och läsplattor eller laptops!

En annan sak som är viktig för skolans elever är rörelse; att ha rörelseaktiviteter på rasterna prioriteras, liksom att eleverna kan ta med sina läsplattor och vara ute och vandra på lektionstid!

  − Och så har vi tryggheten; fortsätter Cathrine; eleverna ska känna sig trygga här och de får inte känna sig kränkta. 


Elevhälsan säkerställer trygghet

Vid en skola är elevhälsan en viktig del. Så även här på Farsta Grundskola, där ett team bestående av sju speciallärare, två skolsköterskor, en kurator per stadium, specialpedagog, skolpsykolog och en skolläkare tillsammans vill göra det bästa för de elever som behöver stöd. 

Teamet arbetar nära skolledningen och jobbar förebyggande med eleverna i klassrummen. Personalen har ibland trygghetsvandringar och elevskyddsombud är med och ger tips och synpunkter.

   - Det blir en helhet där alla kan bidra för att säkerställa att eleverna är trygga och trivs för att kunna löära sig så mycket som möjligt.


Till sist vill Cathrine framhålla att skolledningen är förstärkt med fem biträdande rektorer.

  − De är fantastiska. Vi tillsammans har kunskap om olika saker och kan hjälpa varandra i det kollegiala arbetet. Vi coachar den som behöver stöttning bland lärarna. De mer oerfarna lärarna stöttas av de mer erfarna. Vi får på så sätt ännu mer engagerade medarbetare med intresse för utveckling.


Vision

Viken är då Cathrines vision?

  − Att alla elever skall nå så långt som möjligt och att lärare och personal känner att de har en väldigt bra arbetsplats där de kan utvecklas och trivas på bästa sätt! Elever och de vuxna ska växa i sitt lärande och alla kan utifrån sin profession bidra här på skolan, avslutar Cathrine Sahlsten.

2020-12-19
Dela artikel

FARSTA GRUNDSKOLA
ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER

Tel: 08-508 342 00

Adress: Farstavägen 118, 123 32 Farsta

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies