EM_J&E-energikonsult_slider02EM_J&E-energikonsult_slider03EM_J&E-energikonsult_slider01

Han hjälper företagen att spara energi

Energikartläggning är ett relativt nytt lagkrav som ska göras för större företag vart fjärde år.
– Det handlar om att kartlägga sin energiförbrukning och hitta sätt för företagaren att kunna spara energi, och dessa åtgärdsförslag jobbar jag med som konsult. Företagen sparar ju mycket pengar på om dessa åtgärder genomförs. Mitt arbete ska ses som en investering, säger Jarl Ladó, JoE Energikonsult.

Jarl jobbar som rådgivare med att hjälpa företag och även privatpersoner och bostadsrättsföreningar med att hitta sätt att spara energi. Främst i området Halland och Göteborg. Han är även kontrollansvarig för ombyggnationer i syfte att spara energi och dagligen utför han energideklarationer, energianalyser och energikartläggningar.


Stor möjlighet att spara pengar

Jarl Ladós styrka är att han arbetat praktiskt som kyl- och ventilationstekniker vid installationsföretag och att han är mån om att göra en grundlig genomgång av ett företag, inte bara gå efter tekniska data.


– Jag har jobbat med ventilations- och kylanläggningar, värmepumpar och styrsystem i alla dess former. När kravet på energideklarationer kom 2008, certifierade jag mig och blev anställd som energiexpert vid ett företag. Sedan dess har jag arbetat med många industrier och märkt att det finns en stor potential för företag att spara pengar om man går igenom deras fastigheter, menar Jarl.


Anledningen till att företag varit dåliga eller sena på att göra energiförbättringar är förstås att företagen ofta är hemmablinda. Man behöver få in andras ögon för att upptäcka var man kan spara. Företagen är också fokuserade på sin egen verksamhet; det dagliga arbetet, och så länge det ”rullar på”, nöjer man sig med det. Företagsledningen har oftast inte kunskapen om fastighetsprocessen.


Total kartläggning viktigt

Hur går det till när JoE Energikonsult tar sig an ett uppdrag? Först åker man ut till företaget, gör en besiktning av lokalerna och kontrollerar inställningar på värmepumpar, värmepannor och ventilationsaggregat m.m. Helst vill man ha in dokument, ritningar och tekniska data innan man börjar. Det är viktigt att göra en total kartläggning av fastigheten för att få fram rätt beslutsunderlag; inte bara kartlägga till exempel ventilationssystemet. Ofta behövs det smärre ombyggnationer för att sänka sin energiförbrukning.


Även inför nybyggnationer kan det vara viktigt att hitta onödiga energitjuvar och spara kilowattimmar.


– Tar man ett helhetsgrepp innan man bygger ut, kan man hitta synergieffekter och kanske besparingar utöver det normala, menar Jarl.
Jobbar gärna som projektledare

– Jag går gärna in som projektledare för att se till att åtgärderna verkligen blir av och ansvarar för en uppföljning. Många har ju fullt upp med sin dagliga drift och vardagen kommer lätt emellan.


Det kan vara svårt och det kan ta tid innan företagaren inser att han kan spara en hel del pengar på energiförbättringar. 


– Men när man väl lyckats visa vad man kan spara blir de flesta övertygade om fördelarna med energisparande åtgärder. Flera kunder är inne på andra eller tredje gången med energisparprojekt, konstaterar Jarl.


Energibalansberäkningar

Jarl arbetar även med energibalansberäkningar vid nybyggnation. Man beräknar en byggnad innan det byggs nytt så inte energikostnaden riskeras att bli för hög. Han gör förslag som ska mynna ut i önskad energiförbrukning och att kraven i BBR uppfylls.


Framtiden ser bra ut för JoE Energikonsult.


– Ja, vi har nya uppdrag inbokade ett halvår framåt i tiden, och flera energibesparingsprojekt sträcker sig 3-4 år framåt, säger en nöjd Jarl Ladó.

Läs mer...

2021-01-25

EM_Bygg & Akustikservice_01

Bred yrkeskompetens under ett och samma tak

Artikel Bygg & Akustikservice AB har en imponerande mix av anställda inom olika hantverksgrupper som besitter stor yrkeskompetens. Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder de sina kunder totalentreprenad...
EM_ABP entreprenad_02

Markentreprenör med sinne för detaljer

Artikel Att anlägga en trädgård, göra en garageuppfart eller allmänt snygga till sin tomt gör inte bara sitt till för trivseln, det höjer många gånger också värdet på en fastighet. – I de flesta fall får man...
  • J&E ENERGIKONSULT AB
  • Tel: 0346-21 67 71
  • Adress: Smultronstigen 22A, 311 93 Långås
  EM_peter-svensson_05

  Fotar världens kändisar

  Fotografen och regissören Peter Svenson har en lång meritlista och är ett sant bevis på att om man tror på sig själv och sina drömmar kan man nå hur långt som helst.

  EM_hege-blaecker_08

  Hege Bläcker

  Bilfantast, influencer och en av Lidköpings mest framgångsrika företagare.

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  Arkiv

  © 2021, Enterprise Magazine