165014 RS

I Råsunda satsar man på skolutveckling

Råsunda skolas verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här står varje elevs rätt till utveckling, lärande och tillhörighet i centrum och här är man hela tiden beredd att anpassa organisation och undervisning efter moderna forskningsresultat.

Råsunda skola i Solna har en lång historia och många föräldrar till dagens elever har själva gått här. Söktrycket är därför ständigt högt.  


– Populariteten nuförtiden tror jag huvudsakligen beror på att man tänker på oss som en skola som driver skolutveckling – ett arbete som baseras på och anpassar sig efter vetenskapliga resultat, säger rektor Gabriella Dahlberg. 


Ett exempel på detta är inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 


– Alla elever har rätt att tillhöra en klass och det ingår i vårt uppdrag att med hjälp av riktade och anpassade resurser och åtgärder göra det möjligt, förtydligar Gabriella. 


Här har man byggt ett starkt resursteam bestående av specialpedagoger och speciallärare vars främsta uppgift är att fungera som stöd för elever och klasslärare. Målet är att eleverna ska tillbringa en så stor del av sin skoldag som möjligt tillsammans med sin klass.  


– Vi satsar också på att få lärarna att gå olika fortbildningar för att få hjälp att hitta metoder som kan variera undervisningen så att den passar alla elever, förklarar hon. 


Ytterligare exempel på skolutvecklingsarbetet som sker på Råsunda skola är hur man arbetar med formativ bedömning.


– På ett informationsmöte var det en förälder jämförde formativ bedömning med coachning, och det är en ganska bra liknelse, säger Gabriella och förklarar vidare att det handlar om att i bedömningen av elevernas arbete ställa sådana frågor och kommentera på ett sådant sätt att man hjälper dem att utvecklas vidare. 


– Varken kunskap eller bedömning är någonting statiskt, säger hon med eftertryck. 


Gabriella och hennes kollegor får ofta höra hur mycket eleverna trivs i Råsunda skola. 


– Att de känner sig trygga är det viktigaste av allt. Våra elever är fantastiska och det är ju de som är själva grejen med hela verksamheten, ler hon. 


Även vårdnadshavarna trivs med barnens skola och Gabriella uppskattar deras vilja att samverka.


– De är engagerade och känner också starkt för skolutvecklingsfrågor vilket egentligen är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra ambitioner om att vara en skola i pedagogisk framkant, avslutar Gabriella. 

2016-11-28
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies