161092 SS2
161092 SS0
161092 SS1
161092 SS3
161092 SS2
161092 SS0
161092 SS1
161092 SS3

Inkluderande lärande byggt på trygghet

Stavsborgsskolan i södra Nacka är en kommunal F–9-skola. Enligt rektorn Lena Jansson finns det en stor charm och många praktiska fördelar att ha allt från förskoleklassbarn till elever i årskurs nio i samma byggnad. ”Det ger också en väldig trygghet för de barn som går hos oss genom alla klasser”, menar hon.

Personalen och ledningen på Stavsborgsskolan i Älta har höga ambitioner. Här är resultaten mycket goda, något som bland annat beror på behöriga lärare som följer med eleverna ända från förskoleklass upp till avslutad grundskola. Att slippa byta skola när man exempelvis är klar med årskurs sex och ska börja högstadiet betyder också mycket. Det är skolledningen, som består av rektor Lena Jansson samt de biträdande rektorerna Johanna Bergström och Pernilla Selenius, övertygad om.

Här möts gammalt klassiskt mexitegel och enplanslösningar med modern och genomtänkt inredning – allt för att skapa en så varm och inspirerande studiemiljö som möjligt. Utomhus är skolgården utformad för att locka ut eleverna under rasterna. Ishall, fotbollsplaner, skog, grönområden och den badbara Ältasjön finns runt knuten.

På Stavsborgsskolan vet man att trygghet är en förutsättning för lärandet. Men man är också fullt medvetna om att trygghet inte kommer av sig självt. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att behålla den. Dels arbetar man förebyggande genom att se till att ha en bra miljö, tydliga regler och konsekvenser om de inte följs, dels har man en nära kontakt med föräldrarna.

– Vi arbetar långsiktigt med att låta eleverna växa in i våra demokratiska värden och vi är måna om att alla ska få känna sig trygga i skolan. En del kan då behöva lite hjälp, och vårt trygghetsråd tar tag i saker direkt om det händer något, försäkrar Johanna Bergström.

Skolan har också ett nära samarbete med organisationen Friends som arbetar för att stoppa mobbning och diskriminering. Samarbetet går bland annat ut på att ge Stavsborgsskolans personal, från skolledare till pedagoger och vaktmästare, fortbildning på området. Även skolans drygt 400 elever utbildas och arbetar tematiskt med frågorna. Under rasterna kommer dessutom den intilliggande fritidsgårdens personal att ha aktiviteter med eleverna. Fältassistenterna ”Polarna” kommer också att göra besök då och då för att etablera en kontakt med eleverna.

Skolans elevhälsoprocess är väl fungerande och förankrad i verksamheten. Elevhälsoteamets tvärvetenskapliga kompetens med skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare är ett led i detta arbete.

– Vi har också flera specialpedagoger och speciallärare som arbetar aktivt i vardagen för att handleda lärare i sin undervisning och stödja eleverna, säger Pernilla Selenius.

– Vi arbetar mycket för inkludering i klassrummet. Det är viktigt att våra elever känner att de passar in och fungerar i grupp, säger Johanna Bergström.

2016-01-28
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies