Dela artikel

Innovation möjliggör tidig upptäckt av personer som ligger i riskzonen att utveckla diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar

Diagnoptics, ett holländskt medtech-företag, har utvecklat ett instrument som möjliggör en tidig upptäckt av personer som riskerar att drabbas av diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Metoden som är *non invasiv bygger på detektion av en persons **AGE-nivåer i de yttre hudlagren. Forskningen på AGE och dess korrelation till en persons hälsotillstånd har pågått under decennier och är väl dokumenterad, men det är först nu som metoden kan få en bred praktisk tillämpning tack vare Diagnoptics instrument.

Snabb, enkel och billig metod
Patienten lägger bara sin arm på instrumentet varefter doktorn eller sjukskötaren med en enkel knapptryckning startar processen. 10 sekunder senare presenteras resultatet i en graf med färgerna grönt, gult och rött. Grönt är OK, gult indikerar en förhöjd nivå och rött innebär höga nivåer AGE-partiklar.
   – Eftersom metoden är enkel och testet billigt att utföra ser vi fler möjliga tillämpningar, alltifrån screening vid hälsokontroller till uppföljning av tidigare diagnostiserade personer, säger produktansvarige Åke Arvidson.

Låg kostnad och test möjliggör frekvent uppföljning
– Eftersom kostnaden per test är lågt möjliggör vår teknologi att man inom vården kan följa upp patienternas utveckling mer frekvent utan att för den sakens skull belasta ekonomin i övrigt, fortsätter Åke Arvidson.

Fler och fler utvecklar diabetes
I dag är cirka fem procent av Sveriges befolkning diagnostiserade med diabetes, och varje år upptäcks fler och fler med olika stadier av utvecklad diabetes.
   – Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till dödsfall. Ju tidigare vården identifierar dessa personer, desto bättre blir prognosen för deras överlevnad.


ANL Produkter AB som ansvarar för den svenska marknaden kommer nu att introducera AGE-instrumentet för den svenska sjukvården och tillsammans med dem utvärdera hur systemet bäst kan tillämpas, och hur dagens testmetoder kan kompletteras för att tidigare lyckas fånga upp en större andel personer som riskerar att drabbas av dessa folksjukdomar.

*Non invasiv-metoden är en provtagning som ej kräver blodprov eller dylikt.
http://www.diagnoptics.com/en/age-reader/

**AGE (Advance Glycation End -products) Dysfunktionella restprodukter som bildas i kroppen vid användande av bland annat vanliga födoämnen.
http://www.diagnoptics.com/en/age-reader/

2014-11-20