193089 EL2
193089 EL1
193089 EL3
193089 EL6
193089 EL2
193089 EL1
193089 EL3
193089 EL6

Juridik som stöd vid digitalisering

Juridiska IT-frågor kräver juridisk specialistkompetens. Företag behöver ofta stöd för att anpassa sina verksamheter och affärer, samt förstå lagar och regelverk som följer i digitaliseringens spår.

Eris Law Advokatbyrå är en liten och vass affärsjuridisk advokatbyrå inom innovation, teknologi och finans. 


      – Vi arbetar med IT-rätt, vilket är ett nischat juridiskt område inom affärsjuridik, säger Katarina Bohm Hallkvist, advokat och ägare av Eris Law Advokatbyrå AB. Det är i juridisk bemärkelse inte ett traditionellt rättsområde utan ett sätt att behandla de frågor som IT väcker.


Idag befinner vi oss mer eller mindre mitt i en explosion vad gäller digitalisering av svenska företag, bolag och myndigheter. Nya lagar stiftas och nya regelverk träder i kraft inom såväl Sverige som EU. Att arbeta med IT-rätt är att arbeta med juridik under ständig förändring. För att vara framstående som legal rådgivare inom rättsområdet krävs att du har ett gediget intresse för teknologi och nya affärsupplägg. Det krävs även att man upprätthåller en bred kompetens och erfarenhet från branschen. 


      – Eris Law har lång erfarenhet av att hjälpa högteknologiska bolag. Jag har själv arbetat med dessa frågor i 25 år inom IT och Telekombranschen, samt haft ett antal styrelseuppdrag i ägarledda-, börs- och startup-bolag, säger Katarina som driver advokatbyrån tillsammans med kollegan Hanna Palmstierna, som bland annat har erfarenhet som chefsjurist och compliance-ansvarig. Hanna har även en bakgrund som hovrättsassessor i Svea Hovrätt och som rättssakkunnig på finansdepartementet.


En viktig fråga som har aktualiserats den senaste tiden är skyddet för den personliga integriteten och GDPR (The General Data Protection Regulation).  


       – Den här regleringen kom 2018 och omfattar alla företag, bolag, myndigheter, organisationer och föreningar som behandlar personuppgifter. GDPR är ett klart, tydligt och vettigt regelverk.

Behovet av att skydda individers information och integritet har stärkts med framväxten av stora multinationella IT-bolag.  Framtidens framgångsrika bolag ser GDPR som en möjlighet. De bolag som väljer en annan väg kommer inte att finnas kvar på marknaden, säger Katarina.


Eris Law Advokatbyrå har stor erfarenhet av att hjälpa alltifrån startup-företag och småföretagare till myndigheter och stora bolag inom byråns nisch. Byråns klienter uppskattar att de kan ha en person som bollplank och inte olika jurister för olika frågeställningar. I de tidiga faserna hjälper byrån till med delägaravtal, att utarbeta IP-strategier och se till att säkra finansiering för bolag. De agerar även bollplank till enhetschefer, styrelse och ledning och gör analyser av ny lagstiftning och regelefterlevnad. Eris Law har också haft förmånen att följa och hjälpa byråns mest framgångsrika klienter med outsourcingprojekt, förvärv och börsintroduktion.


         – Det finns nog inte något steg på vägen som vi inte har hanterat, berättar Katarina.  Det är ofta specifika avtal som skrivs inom IT-rätt. Det kan gälla att företag eller myndigheter köper in resurser per timme eller köper en teknisk lösning, projekt eller tjänster. Det förekommer många olika upplägg vad gäller rättigheter och skyldigheter samt rörande fördelning av ansvar. Det kan handla om licensieringar, drift och underhållsavtal, cloudlösningar, mjukvarufrågor, open source, tekniska plattformar, regler kring e-handel eller inom fintech-området. Det är komplexa frågor. I den här branschen har vi mångårig förståelse för kundens situation och kan presentera den bästa lösningen. 


Advokater och jurister kan ibland upplevas mer probleminriktade än lösningsorienterade, menar Katarina Det är kanske inte så konstigt då det traditionellt ligger lite i advokatens yrkesroll att identifiera risker och brister. 


193089 EL4


       – På Eris Law är vi lite mer moderna. Våra kunder är drivna entreprenörer. De vill röra sig framåt, stänga affärer och uppnå resultat. Det hjälper vi dem med.


Ett strategiskt tänkande inom de legala regelverken och genomtänkta juridiska avtalen är ofta ett stödjande verktyg på vägen för företag och myndigheter att nå sina mål.


        – Vi arbetar med detta dagligen, säger Katarina, och vi blir ett affärsmässigt stöd för våra klienter och hjälper dem att skapa bra förutsättningar för utveckling och tillväxt.


Byråns okonventionella namn, då de flesta advokatbyråer av tradition väljer att använda advokaternas efternamn, har en speciell betydelse. Katarina ler:


         – Eris är osämjans och tvistens gudinna i den grekiska mytologin samt även namnet på en planet som upptäcktes 2005. Planeten Eris kickade ut Pluto från listan över planeter och metaforiskt för vår advokatbyrå är att Eris är den planet, den nya spelare, som kliver in, och fram, för att ta mark. 

2019-06-25
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies