EM_law-and-confidence_01
4 min lästid

Juristbyrå Law & Confidence hjälper med frågor inom kommersiell avtalsrätt med fokus på IT- rätt och dataskydd samt GDPR

Under pandemin har en stor rättslig fråga uppstått på EU-nivå. Hur kan mobilappar som känner av virus användas för kontaktspårning och hur efterlevs GDPR vid utformningen av apparna? För IT-företag som skapar mobilappar som kräver ett högt skydd av personuppgifter, är det särskilt viktigt att följa rättslig utveckling så att personuppgifter inte hanteras i strid mot GDPR. Juristbyrå Law & Confidence hjälper företag att göra rätt och upprätta rättsliga handlingar inom företagets verksamhet, samt skapa nya kommersiella avtal som även inkluderar villkor om behandling av personuppgifter.

Irina Karlsson är matematiker till yrket sedan tidigare, idag även utbildad jurist samt grundare och vd för Law & Confidence. Irina har varit statlig anställd på Skatteverket, föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Göteborg samt kommunjurist och dataskyddsombud i kommunen. Hon älskar juridik och vidareutbildar sig återkommande via kurser, litteratur och rättspraxis. Innovationer, nya begrepp, metoder och analys i takt med rättslig utveckling, kräver nytänkande och driver henne i rollen som jurist. Idag driver hon juristbyrån tillsammans med Arseniy Burov. 
– Problem måste identifieras och lösas med hjälp av juridiska metoder och gällande rätt. Därför kommer Artificial Intelligense, AI, aldrig att kunna ersätta juristens förmåga till tolkning och analys. Vi behövs för att hjälpa företagare att upprätthålla företagets rättsliga handlingar, framför allt i frågor om dataskydd och GDPR. Anledningen till detta är att förhindra eventuella tvister med privatperson vid skadeståndsanspråk samt undvika risk om påföljder från tillsynsmyndigheten. Lag som grund för rättslig lösning och förtroende för juristens roll är de nyckelord som är ”inbyggda i företagsnamn” La Legge & La Confidenza, säger Irina Karlsson och förklarar att orden är en viktig utgångspunkt i byråns verksamhet.


Law & Confidence är en allmänpraktiserande juristbyrå med tonvikt mot civilrätt och nyttjanderätt samt förvaltningsrätt, GDPR och IT- rätt med inriktning på frågor om dataskydd. De är tillgängliga när myndighetsbeslut ska överklagas, när ett nytt avtal ska upprättas eller när en analys om företagets handlingar avseende dataskydd med mera ska genomföras. IT-rätt är komplicerat, och ibland saknas lagstiftning som är direkt tillämplig i typiska konflikter som uppkommer mellan IT-avtalets parter.


– Idag ingår GDPR i nästan vilket rättsligt sammanhang som helst. När tjänster utförs till konsument, vid handel eller när till exempel sjukvård eller omsorg genomförs. Om företag eller organisation är personuppgiftsansvarig i GDPR:s mening ska den ansvarige hantera personuppgifter i enlighet med GDPR. Det krävs väldigt lite för att man ska anses vara personuppgiftsansvarig, säger Arseniy.


Irina som arbetat med frågor om dataskydd sedan GDPR började gälla år 2018, fortsätter:


– Behovet av tolkning om rätt behandling av personuppgifter kan bli aktuellt oavsett om det är privat eller offentlig sektor som hanterar personuppgifter. Finns en rättslig grund som ger möjlighet att ta emot personuppgifter? I vilken mån kan mottagare använda personuppgifter och har gemene man rätt att säga nej till behandling? Pandemin har satt i gång diskussioner på en hög nivå och ett akut behov av olika digitala lösningar har ökat dramatiskt. Finns det rättslig grund för staten eller en kommun för till exempel lagring och bearbetning av personuppgifter eller får arbetsgivaren kräva hälsouppgifter av den anställde och i vilket sammanhang? Enligt gällande rätt bör det finnas rättslig grund och syfte med behandling av personuppgifter, oavsett vilken aktör som samlar in uppgifter av privatpersoner. 


Irina och Arseniy rekommenderar små eller medelstora företag som arbetar med att utveckla IT-produkter eller IT-tjänster, att vända sig till en jurist för skräddarsydda avtal utifrån företagets verksamhet, för rådgivning om frågor avseende dataskydd och GDPR, samt för IT-rätt i övrigt då man har som ambition att nå en ny marknad. 


– Man är ofta expert inom sitt yrkesområde men i och med IT-rättens omfattning behövs juridiskt biträde åt företag som vill delta i offentliga upphandlingar av komplexa IT-tjänster. Jag tycker att fler mindre IT-bolag även kan konkurrera med större bolag genom att sälja sina IT-tjänster till kommuner. Vi hjälper företagare att förbereda anbud i enlighet med krav som ställs av upphandlande myndighet i en offentlig upphandling eller ge löpande rådgivning avseende dessa frågor. Ju fler småföretagare som är experter inom sitt område, som deltar med syfte att vinna offentlig upphandling av IT-tjänster, desto mer gynnas alla. Eftersom myndigheter kommer att fortsätta upphandla komplexa IT-tjänster och då IT-rätt anses svårt och riskfyllt, finns all anledning för företagare att anlita en jurist med kunskaper inom detta rättsområde. Möjligheterna för ett positivt resultat vid vanlig förhandling av ett nytt IT- avtal eller vid deltagande i en offentlig upphandling ökar därigenom, avslutar Irina Karlsson.

2021-08-31
Dela artikel

Law & Confidence Sweden AB

+46 (0)707 77 71 58 <br>+46 (0)707 77 83 64

Strandbergsgatan 61 3 tr, Stockholm 112 51

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies