Dela artikel

''Mångkultur är framtiden''

Välkommen till Malmens skola i Kumla, en verksamhet präglad av kunskap, flexibilitet och framtidstro. Här är integration en ständigt pågående praktik, som ger positiva effekter för hela samhället.

Nytillträdde rektorn Jimmy Nordengren har följt och imponerats av verksamheten på Malmens skola.


– Jag sökte en skola med mångfald. Malmen är därför en perfekt arbetsplats för mig, säger han.


I dag går här ungefär 150 elever i årskurserna F–6. Många av Kumlas nyanlända barn och ungdomar placeras här tack vare skolans höga kompetens inom integration. 


En verksamhet präglad av mångfald kräver flexibilitet. På Malmens skola finns därför studiehandledning på de flesta språk samt bildstöd för dem som behöver. Lärarna är också, enligt Jimmy, något utöver det vanliga.


– Vem som helst kan arbeta på rutin, det är när förutsättningarna förändras som förmågan testas. Lärarna här är som kameleonter, och jag är otroligt imponerad av dem allihop.


Jimmy Nordengren berättar med glädje om alla de språk som talas inom skolans väggar, men poängterar samtidigt att målet är att eleverna ska bli trygga med det svenska språket. 


– Barn är så mycket mer mottagliga för nya språk och intryck än vi vuxna. Många behärskar språket på ett imponerande sätt efter bara några månader, säger han. 


En del av förklaringen ligger i att Malmens skola inte längre har introduktionsklasser för de nyanlända eleverna, i stället placeras de i ordinarie klass redan från början.


– Introduktionsklasserna skapar ökad segregation, vilket är motsatsen till vårt mål. Du lär dig språket snabbare om du befinner dig i ett sammanhang där de flesta talar svenska. 


Framåt vill skolan även fokusera på att höja resultaten hos eleverna, bland annat genom ett samarbete med Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Jimmy ser hoppfullt på framtiden.


– Vårt mångkulturella samhälle innebär både utmaningar och möjligheter. Malmens skola är ett bevis på att det går att lyckas. 

2016-10-17