Dela artikel

Massage är bra för alla

Stressade personer lyfter omedvetet upp axlarna och går runt och spänner sig, något som ofta kan medföra smärtor i bland annat huvudet. Certifierade massören Valeria Eriksson menar att massage hjälper, men helst ska den ses som en förebyggande behandling.

– Alla behöver massage, den får bort spänningar och stress i kroppen. De flesta som kommer hit har knutor i ryggen och smärtor som de behöver bli av med, men jag tycker att fler borde få massage i före­byggande syfte. Företag som köper massage för sina anställda en gång i månaden har sett att det ger resultat, säger Valeria Eriksson som driver Proffs­händer i Jönköping.

Hon fann intresset för massage under sin tid på friskvårdsprogrammet på gymnasiet. Efter att där ha lärt sig friskvårdsmassage bestämde hon sig att det var det hon ville arbeta med och satsade på en vidare­utbildning för att bli certifierad. För två år sedan startade hon sitt företag som i dag har både privata kunder och företag.
    – Jag arbetar ibland ute på företag och har special­erbjudanden till bland annat kommunanställda. Dess­utom erbjuder jag massage för gravida och för personer med fibromyalgi som behöver lymfdränage, berättar hon.

De allra flesta kunderna är kontorsarbetande kvinnor som kommer för att bli av med smärta och stress. Män kommer först när de har akut ont. Dock har Valeria sett hur alltfler har insett massagens funktion för kroppen.
    – De som sköter om sin kropp och tränar mycket har länge vetat hur viktigt det är med massage, men jag tycker även att fler och fler andra börjar förstå det.

2013-12-28