Dela artikel

När du är expert i ditt liv

Åsa Hultén Eriksson startade konsultverksamheten LEVande assistans i mars 2012. Hennes dotter har assistans som är förlagd till Brukarkooperativet JAG. ”Det är skönt att någon annan håller i anställda och löner, men verksamheten gör att det finns möjlighet att lyfta hem assistansen”, konstaterar Åsa. Just nu ligger verksamhetens fokus på coachning, som enligt Åsa verkligen behövs.

Klientens målsättningar, resultat och vilja att satsa är det som Åsa valt att arbeta med. Hon arbetar inom alla områden som man kan vilja utvecklas inom och nuläget är alltid utgångspunkt, liksom den person som söker upp Åsa.
– Du är expert i ditt liv. Visst kan jag sälja in saker, men det är inte delar som håller i längden eftersom du med stor säkerhet inte vill det jag vill. Det gäller att hitta ”sin egen kärna”. Så länge man vet vad man vill är det lätt, då sköter det sig självt, konstaterar Åsa som ser dottern Kim som ett bevis på att detta tankesätt fungerar.

Det är främst ”handikappsvärlden” (som Åsa kallar dem) som hon vänder sig till och kanske framför allt de som tar del av personlig assistans och blir arbetsledare i hemmet.
– Arbetet sker dygnet runt, och det blir egentligen en helt orimlig situation om man inte är väldigt aktsam om sig själv och är medveten om var gränserna går. Man måste hitta rätt förhållningssätt för att orka med. Behålla ett eget liv som känns meningsfullt och fylla på med energi varje dag, säger Åsa.
Hon har lång och samlad erfarenhet av denna sorts liv och tror på coachningsteknikens sätt, det vill säga att ställa de rätta frågorna för att få klienten att tänka till, hitta rätt, ta steget och utvecklas.


2013-08-29