181030 OCD1
181030 OCD4
181030 OCD1
181030 OCD4

Framgångsrik behandling av tvångssyndrom

Till OCD-Centret i Uppsala kommer drabbade från hela Sverige som lider av svår tvångsproblematik. Här får de behandling enligt vetenskapligt underbyggda metoder i form av intensiv kognitiv beteendeterapi. Behandlingsmetoden påvisar mycket goda resultat. 62% får en kliniskt signifikant förbättring efter att ha genomgått behandling på OCD-Centret.

OCD-Centret är ett behandlingshem som ligger i Uppsala. De är specialiserade på att behandla tvångssyndrom (OCD) samt andra närbesläktade diagnoser såsom dysmorfofobi (BDD) och hälsoångest. De tar även emot personer med ångestproblem som till exempel paniksyndrom och social fobi. 


181030 OCD3


Behandlingen anpassas utifrån eventuell samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionshinder. Personalen består av verksamhetschef, Bodil Olsson, två psykologer, Henrik Engelmark och Carolin Lu, husmor Eva Pettersson samt kvälls och helgpersonal. OCD-Centret har även två konsulter, handledare psykoterapeut Linda Jüris och psykiater Diana Djurfeldt.  På OCD-Centret stannar eleverna (patienterna som bor på OCD-Centret benämns ”elever”) i genomsnitt sex månader innan de i samverkan med öppenvård och psykologer på hemorten återgår till ett mer självständigt liv.   


– Vi tar emot personer över 18 år som lider av svårt eller extremt svårt tvångssyndrom, berättar Henrik Engelmark, biträdande verksamhetschef och en av OCD-Centrets behandlingsansvariga leg. psykologer. 


Elevernas problematik är så svår att den vanliga landstingsvården inte har resurser att behandla den. Tvångssyndrom, eller Obsessive Compulsive Disorder som är den engelska termen, innebär att individen utför överdrivna och tvångsmässiga handlingar för att undvika stark ångest.  


De elever som kommer till OCD-Centret har så svår problematik att tvångshandlingarna helt styr vardagen. Något som gör det omöjligt för de att leva ett vanligt liv. Somliga ägnar i princip hela sin vakna tid åt tvångshandlingar. 


Det var Bodil, tillsammans med psykoterapeut Sandra Bates, som efter att i många år ha arbetat inom socialtjänsten och andra HVB-hem, startade OCD-Centret, med hjälp av privata ägare, år 2004. Sedan 2012 ägs OCD-Centret av 5i12 AB med vd Frank Stenholm som har lång erfarenhet från att driva HVB-hem med olika inriktningar. 


Bodil är socionom i grunden och har genomgått mångårig handledning och utbildning inom KBT-behandling av tvångssyndrom. 


-Jag startade OCD-Centret för att jag ville erbjuda vetenskapligt underbyggda behandlingsmetoder (exponering med responsprevention), förklarar Bodil. Något hon ansåg kunde vara bristfälligt på andra HVB-hem. 


Tvångshandlingar handlar ofta om renlighet. Den drabbades tillvaro kan till exempel helt styras av det tvångsmässiga behovet av att tvätta händerna. Det finns fyra teman inom diagnosen OCD som benämns ”kontamination”, ”rädsla för att skada andra”, ”ofullständighet” samt ”oacceptabla tankar”. 


– Vi använder oss av en aktiv behandlingsmetod som först och främst handlar om att förändra elevens beteende, säger Henrik Engelmark. Det kan exempelvis röra sig om en person som upprepade gånger om dygnet tvättar händerna under en längre tid (typiskt inom temat ”kontamination”). 


– Vid kontaminationstvång så kan man t.ex. inleda behandlingen med att etablera en normal tid för handtvätt (efter en noggrann genomfört beteendeanalys). Eleven får då utföra exponering och inte tvätta händerna längre än den tid vi kommit överens om, berättar Henrik. 


Att begränsa tiden för handtvätten kommer att leda till hög ångest, vilket är en viktig del av responspreventionen. Sedan ska eleven inte tvätta om händerna utan fortsätta göra saker enligt plan och samtidigt känna sig smutsig.

Behandlingen följer sedan ett visst schema bestående av individanpassade övningar med ökande svårighetsgrad. 


I behandlingen ingår även röra sig ute i samhället och även då på ställen som eleven upplever som smittade t.ex. offentliga toaletter. 


– En tid in i behandlingen, menar Henrik, provar våra elever att åka hem för att se hur vardagen fungerar i sin hemmiljö, där det ofta finns invanda tvångsbeteenden. Under tiden de är hemma samt när de kommer tillbaka till OCD-Centret utvärderar vi den fortsatta behandlingen baserat på resultatet av den tillfälliga hemgången.


Kombinerat med den individuella behandlingsplanen arbetar man intensivt med det nätverk som omger eleven på hemmaplan. 


181030 OCD5


– Vi har regelbundna nätverksmöten där mottagande psykologer, anhöriga och i förkommande fall boendestödjare träffas för att diskutera hur mottagandet av eleven ska gå till, säger Bodil. Man träffar också den övertagande psykologen vid flera tillfällen för att försäkra sig om att denne är väl insatt i individens behandlingsplan och plan för återfallsprevention. 


På OCD-Centret utbildar man både boendestödjare och anhöriga i hur de ska förhålla sig till tvångsbeteendet, så kallad anhörigutbildning.


– Ofta försöker föräldrarna hjälpa sitt barn genom att gå med i olika tvångsbeteenden men att göra så snarare vidmakthåller tvångsproblemet, säger Henrik. 


OCD-Centret är det enda behandlingshem som erbjuder högspecialiserad vård för OCD.


Personalen får varje vecka klinisk handledning av OCD-Centrets leg. psykoterapeut och uppdateras regelbundet i nya vetenskapliga rön. Personalen som jobbar kvällar och helgen är i regel psykologstudenter från Uppsala universitet eller har en motsvarande så kallad ”steg 1”-utbildning i KBT. Eleverna träffar OCD-Centrets psykiater regelbundet. Bodil uppskattar att OCD-Centret sedan start har behandlat mellan 140 och 150 personer med tvångssyndrom. Resultaten har varit mycket goda.


– Ungefär nio av tio får minskade tvångsproblem och därmed ett självständigare liv efter att ha behandlats här hos oss, säger hon. 2018-01-22
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies