Dela artikel

Öppenhet, trygghet och utveckling på schemat

På kommunala Ösbyskolan i Värmdö sitter klassrummen ihop två och två. Vikväggen som skiljer dem åt skapar flexibilitet, och fönster ger möjlighet att titta in och ut ur i klassrummen. ”Det är en viktig del i vår grundtanke, det ska inte kännas instängt utan finnas en öppenhet”, menar skolans rektor Åsa Gustafsson.

När Ösbyskolan i Värmdö byggdes 1996 var dåvarande rektorn Helena Weiss Larsson med under hela byggprocessen och kunde påverka ritningar, struktur och skolans organisation. På så vis har F–9-skolan, som i dagsläget har cirka 970 elever, skräddarsytts för att fungera så ultimat som möjligt. Här arbetar man hårt för att eleverna ska känna sig trygga redan från första stund, något som går hand i hand med att kunna utvecklas.

– Vi ställer höga krav på att utvecklas, både på eleverna och på oss själva. Här följer man eleverna kunskapsmässigt och kan tidigt fånga upp elever som är väldigt starka och de som behöver mer stöd. Det är en möjlighet som inte alla skolor har, man kanske klipper efter mellanstadiet eller i en ren högstadieskola, säger Åsa Gustafsson.
På Ösbyskolan har man valt bort generella lösningar för elever med särskilda behov.
– Vi har individuella lösningar och ett starkt elevhälsoteam med speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. Och självklart tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Vi möter upp så tidigt vi kan, förklarar Maria Beck-Friis, biträdande rektor på Ösbyskolan.
Detta innebär att personalen möter upp både i och inför förskoleklassen. Skolans specialpedagoger är ute på respektive förskola och träffar de barn som sökt till skolan.
Här är självständighet ett viktigt inslag. Något som främjar den är de handledda tider där eleven planerar sin tid och sina studier tillsammans med sin mentor.
– Det handlar om att man ska utvecklas vidare, hitta strategier och lära sig mer, menar Maria Beck-Friis.

2013-11-06