Dela artikel

Organiserad omsorg i Sollentuna

Farnoush Khorasani har arbetat inom hemtjänsten sedan 1998. Sedan dess har han på ett metodiskt tillvägagångssätt byggt upp den egna firman Sollentuna Omsorg AB från grunden. Här får kunderna en anpassad och välorganiserad vård med lokal förankring.

Med den senaste informationsteknikens hjälp fann Farnoush Khorasani nya möjligheter inom hemtjänsten. Han började med att leta information på internet och upptäckte i olika kundundersökningar att många brukare av hemtjänsten tycker att de stora personalomsättningarna som finns inom branschen är ett problem. Därför beslutade sig Farnoush för att anpassa Sollentuna omsorgs service efter kundens behov. I dag har företaget tio anställda förutom Farnoush Khorasani själv och de har valts ut med stor omsorg.

– Vi anställer bara utbildade undersköterskor för att säkerställa en god kvalitet, berättar Farnoush.

Målet med Sollentuna omsorg är att inte fastna i gamla och utslitna rutiner som annars är normen för vårdande verksamhet.

– Hemtjänst bedrivs vanligtvis på ett väldigt traditionellt sätt, de flesta är konservativa och bevarar det som är gammalt, konstaterar Farnoush.

Därför drivs Sollentuna Omsorg främst efter ett kundfokus. Till exempel ordnar man inledningsvis en kontaktperson åt varje kund som följer upp kundens behov. Därefter uppförs en genomförandeplan med en tydlig målsättning tillsammans med kunden som man sedan följer upp och bygger framtida förbättringar på.

Trots att de kommunala bjässarna är Farnoush största konkurrenter tycker han att det är bra att de finns. Han menar att i den fria marknaden där valet står hos kunden blir kvaliteten avgörande.

– Ett mindre företag kan vara effektivare, snabbare och mer flexibelt än ett stort. Vi är lokalt förankrade här i Sollentuna och erbjuder hemtjänst av hög kvalitet, säger han.

2012-08-30