Dela artikel

Produktivitet och kvalitet ger bra bemanning

Som rekryterings- och bemanningsföretag är Adaptus övertygade om att bra anställningsvillkor gynnar företag. Med en personalvetarutbildning i grunden och egen erfarenhet av de tjänster företaget tillsätter, kan Adaptus chefer verksamheten utan och innan. Här erbjuder man sina medarbetare bra och trygga villkor.

I snart tio år har rekryterings- och bemanningsföretaget Adaptus arbetat med distribution, logistik- och produktionssektorn som huvudnisch. Det är en konkurrensutsatt bransch och just specialiseringen har visat sig vara Adaptus styrka.
– Tack vare vår tydliga nisch har vi blivit väldigt kunniga på vårt område. Vi arbetar utifrån en tanke om produktiv bemanning. Det handlar om att hela tiden identifiera mervärdet i respektive verksamhet och ställa oss frågan hur vi kan bidra till ännu bättre resultat för vår samarbetspartner, säger Anton Lind som driver Adaptus tillsammans med kompanjonen Rolf Smeds.
Det var när Anton och Rolf hade tagit personalvetarexamen som de valde att dra i gång den egna verksamheten. Och en viktig del av företaget är just personalpolitiken. Adaptus har sedan början strävat att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare.
– Det åstadkommer vi genom att erbjuda vår personal trygga anställningsförhållanden med garantilön. Men det handlar också om att känna de enskilda medarbetarna och deras behov. Att matcha rätt person mot rätt uppdrag.

Adaptus eftersträvar en platt organisation präglat av föregångsmannaskap. Det vill säga att chefer och ledare ska visa vägen.
– Vi ska själva vara beredda att göra de arbetsuppgifter som vi ber våra medarbetare att utföra. När verksamheten startade var det under en lång tid vi grundare som utförde bemanningsuppdragen. Vi har själva varit ute på golvet. Och det är en styrka!

2012-12-17